FZKM

Federacja Związków Komunikacji Marketingowej, została założona w czerwcu 2007 przez:

  • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
  • Związek Firm Public Relations (ZFPR)
  • Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) 

FZKM ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Federacji – związków pracodawców działających w sektorze komunikacji marketingowej – wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.  FZKM jest członkiem Konfederacji Lewiatan i tym samym firmy będące w SMB są członkami Konfederacji Lewiatan, status taki daje członkom SMB prawo do korzystania z wybranej oferty członkowskiej (np. zniżki dla członków, udział w wydarzeniach dla członków).

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo