Aktualności

2019-12-03
Kolejne badanie dostawców usług contact center

Już po raz kolejny rozpoczynamy kompleksowe badanie polskiej branży dostawców usług cc. Projekt, prowadzony cyklicznie od 2014 roku, jest jedyną tak szczegółową analizą branżową - w ramach projektu identyfikowane są wszystkie firmy świadczące usługi cc na zlecenie, z grona których wszyscy rzetelni dostawcy zasilają badanie danymi na temat prowadzonej przez nich działalności. W ubiegłych latach wnioski na temat branży zostały opracowane na podstawie informacji od ponad 50% rynku (wg liczby stanowisk, którymi dysponuje cała branża).

Już po raz kolejny rozpoczynamy kompleksowe badanie polskiej branży dostawców usług cc. Projekt, prowadzony cyklicznie od 2014 roku, jest jedyną tak szczegółową analizą branżową - w ramach projektu identyfikowane są wszystkie firmy świadczące usługi cc na zlecenie, z grona których wszyscy rzetelni dostawcy zasilają badanie danymi na temat prowadzonej przez nich działalności. W ubiegłych latach wnioski na temat branży zostały opracowane na podstawie informacji od ponad 50% rynku (wg liczby stanowisk, którymi dysponuje cała branża).

Podstawowym celem badania jest aktualizacja wiedzy na temat rynku outsourcing cc w Polsce - zebranie danych o dostawcach, zakresie usług, które realizują i specjalizacji, modeli działania, wykorzystywanych narzędzi, a także trendów w zakresie współpracy między dostawcami i klientami zlecającymi kampanie do realizacji.

  • Dla rzetelnych dostawców usług cc udział w projekcie pozwala zaktualizować wiedzę o rynku, na którym działają, ale także przeprowadzić benchmark własnego modelu działania w odniesieniu do statystyk i trendów całej branży.
  • Interesariusze zewnętrzni z kolei (głównie klienci zlecający projekty, inwestorzy, dostawcy rozwiązań dla cc) uzyskują wartościowy przegląd rynku i usług, które oferuje.
 

W bieżącej edycji badania, dzięki zastosowaniu nowych modeli analitycznych, opracowane zostaną dodatkowe wnioski na temat rynku.

 Istotnym celem całego projektu jest również promocja branży i rzetelnych dostawców, którzy działają na rynku. Na bazie wyników i wniosków z badania zaplanowane są systematyczne działania wspierające budowanie wizerunku branży jako oferującej profesjonalne usługi, zapewniające zwiększenie wartości procesów realizowanych na rzecz klientów zlecających. 

Od bieżącej edycji partnerem projektu jest CCTraining Szkolenia & Doradztwo, która wspiera również inne projekty Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane projektem, w szczególności przedstawiciele dostawców usług cc chcących wziąć udział w badaniu, zachęcamy do kontaktu:

Marcin Sosnowski, Dyrektor obszaru contact center

+48 692 174 347, marcin.sosnowski@smb.pl


 

Plik do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo