Korzyści

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB - istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, które przestrzegają najwyższych zasad etycznych. pobierz dokument - dół strony

Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania.

 Współpracujemy ze środowiskiem oraz naszymi partnerami tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. 

 Wspieramy rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej. 

 Tworzymy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego, jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. 

 Pomagamy w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami charytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi.

 

Stowarzyszenie działa na rynku poprzez Zarząd i Biuro oraz grupy robocze:

 zrzesza agencje marketingu bezpośredniego, agencje reklamowe, kreatywne i  agencje marketing services, flagowy projekt grupy to największy konkursu marketingu bezpośredniego w Polsce – Golden Arrow;

 jest reprezentowana przez największych brokerów baz danych w Polsce;

 jej przedstawiciele to liderzy swoich branż m.in. Poczta Polska, Makro Cash&Carry, czy Yves Rocher;

 reprezentowana przez agencje interaktywne, mobilne i największe firmy branży email marketingu, jednym z główny projektów grupy jest coroczna konferencja dla branży interaktywnej InteractiveMarketingMeeting.pl;

 zrzesza największe firmy branży call/contact center w Polsce, grupa jest twórcą ogólnopolskiego konkursu dla branży cc Telemarketer Roku i Złota Słuchawka www.telemarketerroku.pl;

 zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem zawodowym w zakresie marketingu bezpośredniego i interaktywnego. 

Stowarzyszenie jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

SMB jest członkiem:

 FEDMA (Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego)
 PKPP "Lewiatan" (Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan")
 Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
 ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organizations)

Federacji Związków Komunikacji Marketingowej, organizacji założonej w czerwcu 2007 przez: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations (ZFPR)i Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). FZKM ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, członków Federacji – związków pracodawców działających w sektorze komunikacji marketingowej – wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. FZKM jest członkiem Konfederacji Lewiatan i tym samym firmy będące w SMB są członkami Konfederacji Lewiatan, status taki daje członkom SMB prawo do korzystania z wybranej oferty członkowskiej (np. zniżki dla członków, udział w wydarzeniach dla członków).

SMB jest partnerem merytorycznym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od stycznia 2008 roku obowiązuje porozumienie między SMB, a GIODO o wspólnym działaniu na rzecz poprawy poziomu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w działalności marketingowej oraz o stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z organizacjami krajowymi, a także partnerami zagranicznymi dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosowywać najlepsze praktyki rynków zachodnich do specyfiki naszego kraju.

SMB realizuje swoją misje i cele poprzez działania w następujących obszarach.

         Promocja standardów i najlepszych praktyk działania
         Rozwój branży
         Działania edukacyjne i wsparcie projektów promujących wiedzę branżową
         Realizacja i wspieranie projektów badawczych i audytów branżowych

         Ochrona interesów branży
         Lobbing rozwiązań wspierających działalność branży
         Ochrona interesów firm członkowskich

         Wspieranie projektów i działań budujących relacje między przedstawicielami branży
         Wspieranie projektów międzybranżowych i znaczenia branży w tych projektach

         Promocja branży na arenie ogólnobiznesowej
         Promocja firm członkowskich

 

 Członkowie Stowarzyszenia uzyskują ułatwiony dostęp do raportów nt. polskiego i międzynarodowego rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego przygotowywanych przez Stowarzyszenie oraz przez inne organizacje, np.: 

 Badania branży marketingu zintegrowanego realizowane przez SMB wraz z instytutem badawczym SMG/KRC – Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego (koszt raportu to 1 000 zł, członkowie SMB otrzymują raport w cenie 500 zł – 50% zniżki),
 Badanie rynku usług call center SMB.

 Stowarzyszenie współpracuje z wyższymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju. Daje to Członkom Stowarzyszenia możliwość współpracy z tymi instytucjami (np. dotarcie do kadry akademickiej i studentów). Stowarzyszenie wspiera również proces organizacji staży dla najzdolniejszych studentów w firmach członkowskich.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu daje możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, dyskusjach panelowych i spotkaniach branżowych o charakterze edukacyjnym, a także w spotkaniach m.in. z instytucjami regulującymi rynek, np.:

 Konsultacje z PPKP Lewiatan w zakresie planowanej zmiany unijnego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych,
 Konsultacje z GIODO ws. krajowych regulacji  dot. ochrony danych osobowych,
 Stała współpraca z UOKiK i UKE.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu zapewnia możliwość uczestnictwa na preferencyjnych warunkach we wszelkich warsztatach, konferencjach i seminariach współorganizowanych przez SMB. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują min. 15% zniżki na udział w tych wydarzeniach. Są to m.in. odbywające się cyklicznie:

 Konferencja Interactive Marketing Meeting – (koszt udziału w roku 2014 to 1500 zł, dla Członków SMB ponad 70% zniżki);
 Forum Marketingu Zintegrowanego – (koszt udziału w 2013 roku to 1500 zł, dla Członkow SMB ponad 70% zniżki).

 W 2013 roku Stowarzyszenie było partnerem m.in. konferencji:

 IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu pod hasłem: "Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego

 „Smart Calling” – Skuteczny program sprzedaży i obsługi klienta przez telefon, Harvard Bussines Review Polska

 XI Dni Marketingu Sportowego, które odbędą się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, SportWin

 CYKLICZNE COACHINGOWE SEMINARIA Innowacyjność, kreatywność i Coachingu, Centrum Coachingu ALK

 Najważniejsze wydarzenie w historii polskiego networkingu! - gość specjalny dr Ivan Misner w Szkole Głównej Handlowej, w Warszawie, BNI Polska

 Pierwsze kroki w email marketingu - konferencja ekspertów GetResponse

 CYKLICZNE COACHINGOWE SEMINARIA Psychologia pozytywna w Coachingu, Centrum Coachingu ALK

 CYKLICZNE COACHINGOWE SEMINARIA Obszary zastosowań - coaching międzykulturowy, Centrum Coachingu ALK

 Patronat Honorowy/ Ranking Marek Regionalnych Edycja 2013, Fresh Relations

 Paradoks lojalności, nowe trendy w zarządzaniu relacjami z klientem. Gość specjalny - Don Peppers, Organizator HBRP

 M@il My Day - konferencja email marketingowa, Freshmail

 Book of list 2013

 Konkurs Biuletynów Firmowych 2013, Agape

 Ranking Wartości Marek Wielkopolski

 V edycja Konkursu PNSA - "Nagradzamy Najlepszych w Sprzedaży!", PNSA

 VII Forum Marketingu Internetowego, Centrum Promocji Informatyk

 Stan Email Marketingu w Polsce 2013 - projekt badawczy - QUIZ MARKETING, GetResponse

 Konkurs POS STARS w Warszawie, podczas Festiwalu Marketingu i Druku, Ooh Magazine

 IX edycji konferencji „RYNEK USŁUG POCZTOWYCH W POLSCE 2013”, Adventure Consulting

 IX. Kongres Contact Center, Spotkanie Liderów Branży Contact Center, Nowoczesna Firma

 Kongers PR nieklasycznie - koniec tradycyjnego podejścia? Efektywne mierzenie. Digital relations. CSR. Cyberreputacja, ZFPR

 "Google Analitycs Summit"

 Ferma Inwencji - niekonwencjonalne forum inspiracji i wymiany idei. 3 dni intensywnych warsztatów, wykłady prelekcje i seminaria, SAR

 Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego oraz współuczestnicy w projektach organizowanych przez inne instytucje. Członkowie SMB mogą skorzystać z tych kursów na preferencyjnych warunkach, np.:

 Ekskluzywne Szkolenia Zamknięte SMB (koszt szkoleń ustalany indywidualnie w oparciu o wybrane pakiety, średni koszt szkoleń to 3 000 zł, członkowie SMB otrzymują 20% zniżki);
 Szkoła Strategii Marki (koszt kursu 11 300zł netto, członkowie SMB otrzymują 15% zniżki).

 Stowarzyszenie na co dzień wspiera członków swoją wiedzą  doświadczeniem i kontaktami oraz udostępnia, ekspertyzy, porady i rekomendacje, a członkostwo w Stowarzyszeniu jest szansą na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności.

 Stowarzyszenie posiada Kodeks Etyczny, który jest jednym z najważniejszych dokumentów dla członków Stowarzyszenia, którzy w momencie przystąpienia do organizacji zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień i stosowania go w codziennej praktyce biznesowej. Stowarzyszenie promuje etyczne zachowania biznesowe

 Członkowie SMB otrzymują bezpłatną prenumeratę Biuletynu SMB - oraz regularne informacje z branży za pośrednictwem newsletter’a. 

 W comiesięcznych raportach Zarząd informuje członków o realizowanych pracach i projektach Stowarzyszenia.

 SMB wdrożyło i promuje w Polsce europejską normę jakościową dla ccEN 15838 i jest jedyną organizacją organizującą audyty zgodności z wymaganiami normy wg założeń schematu certyfikacji ECCCO i Austrain Standards plus (koszt certyfikacji jest ustalany indywidualnie na podstawie wielkości i specyfiki cc, członkowie SMB otrzymują 20% upustu oraz możliwość rozłożenia płatności na raty, dla cc średniej wielkości upust dla kosztu wstępnego audytu certyfikacyjnego wynosi około 7 300).

 Stowarzyszenie stworzyło i prowadzi Listę Robinsonów – skuteczne narzędzie ochrony konsumentów przed niechcianą komunikacją marketingową od firm na rynku (roczny, podstawowy abonament za korzystanie z pełnej Listy Robinsonów kosztuje ok. 3 000 zł, członkowie SMB otrzymują 30% zniżki).

 Aktywni członkowie Stowarzyszenia mają unikalną możliwość współtworzenia i opiniowania aktów prawnych i regulacji ważnych dla branży.

 Przedstawiciele SMB mogą działać na rzecz dobrego ustawodawstwa  w relacjach z  Komisjami Sejmowymi i Senackimi, Rządem i Ministerstwami. Działania lobbingowe na gruncie polskim są prowadzone głównie za pośrednictwem PKPP Lewiatan, a na gruncie europejskim za pośrednictwem PKPP Lewiatan i FEDMA.

 Stowarzyszenie jest partnerem władz państwowych i organów regulacyjnych. Przedstawiciele SMB posiadają status ekspertów w pracach nad poszczególnymi zagadnieniami prawnymi i regulacyjnymi.

 SMB to organizacja działająca na rzecz całej branży i swoich członków – spełnia funkcję ochronną oferując członkom wysokiej klasy „osłonę” i  dając możliwość rozwiązywania wielu różnych problemów istotnych dla środowiska.

 Stowarzyszenie oferuje swoim członkom możliwość korzystania z pomocy sądu koleżeńskiego jako platformy rozstrzygania sporów na drodze polubownej, z ekspertyz biegłych w sporach sądowych i możliwość deponowania materiałów przetargowych.

 SMB jest najpoważniejszym integratorem środowiska marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość  uczestniczenia w jego pracach poprzez aktywny udział w działaniach grup roboczych, udział we wszystkich wydarzeniach współorganizowanych przez Stowarzyszenie, a także w cyklicznych spotkaniach członków SMB.

 Udział w pracach Stowarzyszenia daje możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami rynku i profesjonalistami z branży. Umożliwia też spotkania z ludźmi ze świata polityki, nauki, czy prawa.

 SMB na bieżąco publikuje informacje na temat najważniejszych wydarzeń w branży zapewniając wszystkim zainteresowanym najświeższe informacje na temat działań jej aktywnych uczestników.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu to nieformalne i formalne kontakty wspierające rozwój biznesu.

 Kontakty zagraniczne SMB dają możliwość pozyskania międzynarodowych ekspertów do ważnych działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie i jego członków oraz nawiązania relacji z przedstawicielami firm i instytucjami zagranicznymi.

 Stowarzyszenie wspiera realizację projektów mających na celu wzajemną promocję członków.

 SMB jest organizatorem cyklicznych konkursów branżowych:

 Największy w Polsce konkurs marketingu bezpośredniego - Golden Arrow,
 Jedyny w Polsce Konkurs dla konsultantów call center - Telemarketer Roku
 Konkurs Złota Słuchawka - za najlepszy projekt prowadzony w call center, Laureat Złotej Słuchawki otrzymuje automatycznie nagrodę europejską dla najlepszego projektu w danym kraju członkowskim corocznie przyznawaną przez ECCCO (European Confederation of Call Center Organisation).

 Udział w konkursach to szansa dla członków Stowarzyszenia na uzyskanie znaczącego wyróżnienia w skali branży. To szansa na promocję swojej firmy i marki. Nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz informacje o laureatach są komentowane przez najważniejsze media branżowe.

 Stowarzyszenie zapewnia nowoczesną w formie promocję firm – członków Stowarzyszenia – na stronie www.smb.pl oraz w wydawnictwach Stowarzyszenia.

 Członkostwo w SMB zapewnia rekomendacje Stowarzyszenia w momencie poszukiwania partnerów i kooperantów w Polsce przez podmioty zagraniczne, które zwracają się do SMB z prośbą o rekomendacje.

 SMB zapewnia bezpłatne publikacje artykułów i informacji dotyczących firm członkowskich w serwisie internetowym na stronie www.smb.pl , w formacie prasowym Biuletyn SMB i w mediach społecznościowych 

                     

 Członkowie Stowarzyszenia uzyskują liczne finansowe korzyści przynależności do SMB. Łącza wartość przedstawionych rabatów i upustów to ponad 20 000 zł.

Przystąp do SMB JUŻ DZIŚ!

Więcej informacji udziela BIURO SMB: info@smb.pl; 22 555 33 10

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo