Korzyści certyfikacji

 

Wdrożenie standardu i certyfikacja cc w oparciu o wymagania normy EN 15838 przynosi szereg korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w branży.

 Weryfikacja istniejących procedur i procesów;
 Ograniczenie fluktuacji pracowników;
 Wzrost atrakcyjności dla potencjalnych pracowników;
 Potwierdzenie spełniania minimalnych – pożądanych przez rynek wymagań jakościowych;
 Możliwość współpracy z partnerami stosującymi i wymagającymi stosowania standardu;
 Zwiększenie bezpieczeństwa biznesu;


 Jasne i przejrzyste zasady pracy;
 Poszanowanie podstawowych zasad takich jak jasność przekazu zadań oraz ochrona prywatności;
 Możliwość rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb;
 Świadomość pełnionej roli;
 Konstruktywna informacja zwrotna;
 Rozwój w perspektywie długoterminowej;


 Wyznacznik jakości = wiarygodność;
 Klarowna komunikacja projektowa;
 Gwarancja spełniania minimalnych – zdefiniowanych dla branży wymagań;
 Możliwość porównania ofert w zakresie organizacji operacji;
 Oszczędność czasu i pieniędzy;
 Podstawa definicji wymagań względem organizacji projektu;


 Wzrost jakości dzięki:

 Zwiększeniu umiejętności i wiedzy agentów;
 Zwiększeniu motywacji i zaangażowania agentów;
 Zmniejszeniu rotacji agentów;
 Monitorowaniu i egzekwowaniu standardów jakościowych;

 Większe bezpieczeństwo podejmowania decyzji w kontakcie na odległość;
 Jednoznaczne ścieżki rozwiązywania sytuacji problemowych i reklamacyjnych;


 Punkt odniesienia dla każdego cc;
 Podstawa do budowania benchmarków;
 Wzrost zaufania zarówno po stronie klientów jak i zleceniodawców;
 Ujednolicenie słownika pojęć stosowanych w branży;
 Pozytywny PR branży i dowód profesjonalizmu;
 Wzrost etosu pracy telemarketera;
 Dodatkowe narzędzie potwierdzenia kompetencji i doświadczenia managerów;
 Wzrost wartości managera cc dla firmy i na rynku;
 Kierunek rozwoju branży.

Nasi partnerzy

  • Publicity
  • ecth logo