Przystąp do SMB

   Zdecydować się na aktywny udział w rozwoju rynku marketingu bezpośredniego w Polsce.

  Skontaktować się z biurem SMB (tel. 22/555 33 10, e-mail: info@smb.pl) w celu otrzymania Pakietu Członkowskiego,   Deklaracji członkowskiej (oddzielna dla FIRM i OSÓB FIZYCZNYCH),  Statut SMB,  Kodeks etyczny,  .

  Zapoznać się z treścią Statutu SMB, Kodeksu Etycznego, a także zaakceptować wiążący charakter tego aktu w stosunku do członków SMB.

  Wypełnić Deklarację Członkowską oraz dostarczyć ją pocztą lub osobiście (wraz z kopią dokumentu rejestracyjnego firmy np. wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz referencjami przynajmniej jednej frimy, będącej już członkiem SMB) do biura SMB (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, bud. Agory)

  Wpłacić, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków SMB, jednorazową opłatę wpisowego (1000 PLN) oraz składkę członkowską. Osoby fizyczne regulują opłatę 100 PLN rocznej składki członkowskiej.

Wyskośc składki członkowskiej dla firm.

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwaliło, iż z dniem 25 maja 2015 roku składki członkowskie SMB ustala się na poziomie:

 2600 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót nie przekreczający kwoty 1 000 000 PLN

 3600 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót nie przekraczający kwoty 3 000 000 PLN 

 4600 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót nie przekraczający kwoty 5 000 000 PLN

 5600 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót zawierający się w przedziale 5 000 000 do 10 000 000 PLN

 6100 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót zawierający się w przedziale 10 000 000 do 20 000 000 PLN

 6600 PLN, dla podmiotów, które za ostatni rok obrachunkowy wykazały obrót przekraczający kwotę 20 000 000 PLN

Pliki do pobrania

Przeczytaj także

Nasi partnerzy

  • PIAP
  • Publicity
  • ecth logo