fb linkedin Newsletter

Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Rządowy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
(dostępny: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1159-2023/$file/9-020-1159-2023.pdf)
 
Projekt ustawy dotyczy wdrożenia przepisu art. 97 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, zgodnie z którym organy mogą wymagać od podmiotów udostępniających publiczne sieci łączności elektronicznej lub świadczących publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej zablokowania w indywidualnych przypadkach dostępu do numerów lub usług, w przypadku gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie.

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne