fb linkedin Newsletter

Badanie: GDZIE MŁODE POKOLENIE SZUKA PROMOCJI

Badanie: GDZIE MŁODE POKOLENIE SZUKA PROMOCJI

GDZIE MŁODE POKOLENIE SZUKA PROMOCJI

Choć pokolenie dwudziestoparolatków urodziło się z telefonem w ręku i co do zasady korzysta z aplikacji, to akurat w wypadku informacji o promocjach najchętniej zagląda do papierowych gazetek promocyjnych sieci handlowych. Tak wynika z badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Na pytanie: „Gdzie najczęściej szukasz informacji o promocjach?” 40 proc. badanych w wieku 18-24 lata odpowiada, że w gazetkach promocyjnych sieci handlowych. Prawie tak samo liczna grupa, bo 39 proc. respondentów, odpowiedziała, że korzysta w tym celu z aplikacji agregujących oferty różnych sieci i sklepów. Na podium, w tej samej „konkurencji”, z wynikiem 32 proc., załapały się aplikacje poszczególnych sieci handlowych. 

- Gazetka wrzucana do skrzynek na listy to najważniejsze medium w komunikacji promocji w sieciach handlowych. Oczywiście rozwiązania cyfrowe są również niezbędne i już o dłuższego czasu są w naszym portfolio. Jednak co do zasady komunikacja cyfrowa jest uzupełnieniem dla papierowej gazetki wrzucanej do skrzynki lub innych klasycznych mediów - podkreśla Jan Lohse, dyrektor Obsługi Klienta i Sprzedaży na Europę w agencji marketingowej Media Central, specjalizującej się w direct mail, analizach i rozwiązaniach digitalowych.

Aktualnie Polacy wyraźnie częściej – niż przed dwoma, trzema laty – przeglądają gazetki sieci handlowych. W 2020 roku 51 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu przeglądała gazetki promocyjne supermarketów, dyskontów i innych sklepów. Od tamtego czasu ten odsetek wzrósł do 63 proc.

Wykres „Gdzie młode pokolenie szuka promocji?”

Badanie przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na próbie N=1047 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 31 marca - 14 kwietnia 2023. Metoda: CAWI.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne