fb linkedin Newsletter

Badanie #PoStronieKobiet - Patronat SMB

Badanie #PoStronieKobiet - Patronat SMB

Oddolna, otwarta inicjatywa jest adresowanych do wszystkich dla których równość i różnorodność jest ważna, chcą inicjować pozytywne zmiany w swoim miejscu pracy i całej branży. Pomysłodawcami badania są: Dominika Nawrocka, socjolożka, badaczka marketingowa, strateżka, Magdalena Łukasiuk, ekspert ds. PR oraz Artur Leśniak, strateg i kreatywny. Projekt wsparły już m.in. Gazeta.pl, Facebook, Press, Brief, Marketer+, Nowymarketing.pl. Zaangażowanie zadeklarowało także IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, SMB, SAR i ZFPR.

Kwestionariusz #PoStronieKobiet jest anonimowy i został ułożony tak by zbadać m.in. czy kobiety na równych prawach uczestniczą w ważnych projektach, a firmy w których pracują mają przyjazne im rozwiązania i regulacje, czy może wręcz przeciwnie spotykają się z dyskryminacją – od onieśmielania i dyskredytowania ich pomysłów, po naruszanie granic psychicznych czy fizycznych. W ankiecie są także pytania o godzenie pracy z obowiązkami domowymi czy opiekuńczymi – tutaj celem będzie sprawdzenie czy nie blokują one kariery i rozwoju zawodowego kobiet, a także poruszono kwestie awansu, czy zaangażowania w branżowe wydarzenia i wystąpienia w mediach. 

–  Co ważne powyższe pytania są także kierowane do mężczyzn i osób niebinarnych, po to by poznać możliwie jak najszersze spektrum opinii. Nie wyobrażamy sobie by jakikolwiek dialog o tak ważnych kwestiach jak równość i różnorodność odbywał się w ramach jednej płci – mówi Dominika Nawrocka.

Badanie jest adresowane do wszystkich pracowników branży komunikacji marketingowej w Polsce. Zaczynając od tych zaangażowanych po stronie klienta, czyli w działach marketingu, przez tych pracujących po stronie agencji kreatywnych, PR czy mediowych, na studiach produkcyjnych oraz freelancerach kończąc. Będzie realizowane w trzech etapach przez najbliższe kilka tygodni, a wnioski i raport z badania zostaną udostępnione całej branży.

Pomysł realizacji #PoStronieKobiet wynika z potrzeby wypełnienia ważnej luki w danych. 

–  Nasza branża od zawsze rozwija się dzięki danym, a wnioski z #PoStronieKobiet mogą pomóc zatrzymać w niej najlepszych ludzi i pomysły. Powszechnie wiadomo, że firmy w których jest większa różnorodność, osiągają lepsze wyniki. Wierzymy, że efektami #PoStronieKobiet mogą być także dobre praktyki dotyczące równości płci, wewnętrzne regulacje w firmach czy programy wsparcia kobiet – wskazuje Magdalena Łukasiuk.

Ponadto w badaniu zderzono pracę przed i w trakcie pandemii, co pozwoli wypracować realne i przyszłościowe scenariusze oraz budować zróżnicowane zespoły, ułatwiając reklamie realizację jej społecznej i kulturotwórczej roli. 

–  Mamy nadzieję, że dzięki #PoStronieKobiet poznamy obszary dyskryminacji co pomoże je wyeliminować z naszego środowiska, a docelowo także z przekazów reklamowych. Reklama jako ważna część popkultury ma dużą moc pozytywnego zmieniania serc i umysłów. Wierzymy, że może być także dobrym przykładem dla innych – podkreśla Artur Leśniak.

Etapy jakościowy i warsztatowy będą realizowane do września.

Więcej informacji znajduje się na stronie.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne