fb linkedin Newsletter

Contact Center sp. z o.o. wprowadza zmiany w celu udoskonalenie kluczowych obszarów działalności.

Contact Center sp. z o.o., z Grupy Orange, od blisko 14 lat świadczy usługi outsourcingu obsługi klienta i sprzedaży. Przez lata wypracowywana skuteczność i efektywność powierzanych spółce projektów telemarketingowych pozwoliła na zbudowanie stabilnej i wiarygodnej pozycji rynkowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku, Zarząd Contact Center podjął szereg działań mających na celu udoskonalenie kluczowych obszarów spółki.

W ostatnim czasie wprowadzono nowe rozwiązania, takie jak uruchomienie kompleksowej obsługi konkursów i programów lojalnościowych, zarządzanie należnościami, obsługę w mediach społecznościowych oraz rozbudowę oferty badań marketingowych.

Z dniem 1 marca Spółka wdrożyła nowy model organizacyjny, koncentrując działalność Contact Center na obszarze obsługi podmiotów spoza Grupy Orange. Przyjęcie takiego modelu ma na celu zwiększenie elastyczności i swobody działań rynkowych, zwiększenie efektywności kosztowej, jak również zapewnienie lepszej przejrzystości konkurencyjnej.

Jednocześnie Spółka nadal będzie ściśle współpracować z pozostałymi podmiotami w Grupie Orange, zapewniając wymianę najlepszych praktyk oraz doświadczeń biznesowych.

 (za Contact Center)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne