fb linkedin Newsletter

FEDMA

FEDMA

SMB jest jedynym reprezentantem polskiej branży marketingu bezpośredniego w FEDMA - Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego. SMB poprzez udział w pracach FEDMA reprezentuje interesy polskiej branży marketingu bezpośredniego na poziomie UE. 

FEDMA jest jedną z najbardziej szanowanych organizacji rzeczniczych w Brukseli. Jej kodeks branżowy jest jedynym kodeksem zatwierdzonym przez Grupę Roboczą art. 29 (tj. Grupę Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE). Jego siła wynika z udziału przedstawicieli z większości państw członkowskich UE, przekształcając poglądy w spójny zestaw polityk dla instytucji europejskich.

Dzięki udziałowi w pracach FEDMA, SMB ma bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w Brukseli przekładające się na wiele aspektów prowadzenia marketingu bezpośredniego w Polsce.

Przykłady zaangażowania SMB na poziomie FEDMA - prace nad: 

  • Kodeksem transgranicznym regulującym przepływ danych osobowych w podmiotach międzynarodowych,
  • zagadnieniami dot. praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowego Rozporządzenia o e-prywatności w obecnie planowanym kształcie (w celu lobbowania rozwiązań korzystniejszych dla rynku marketingu bezpośredniego),
  • podsumowaniem 2 lat stosowania RODO, ze wskazaniem najważniejszych korzyści i najistotniejszych obszarów ryzyka dla branży marketingu bezpośredniego,
  • opiniowaniem projektów wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Wytycznych ws. prawnie uzasadnionego interesu, zaplanowanych na 2020 rok,
  • analizą i opracowaniem stanowisk i decyzji organów nadzoru w poszczególnych krajach UE,
  • nowymi regulacjami w obszarze sztucznej inteligencji, planowanych na terenie Unii Europejskiej,
  • New Deal for Consumers – pakietem nowych aktów prawnych na poziomie unijnym, regulującym na nowo niektóre prawa konsumentów na wspólnotowym rynku cyfrowym.

 

W FEDMA prace SMB prowadzone są z udziałem Rady ds. prawa marketingu przy SMB, której prace merytoryczne koordynowane są przez Kancelarię CORE Law Grzybowski & Pilc – ekspertów w dziedzinie prawa marketingu i członków Stowarzyszenia. 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne