fb linkedin Newsletter

Grupa Sfinks Polska planuje intensywny rozwój sieci

Sfinks w 2013 roku zwiększył skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 176,65 mln zł.

Grupa Sfinks Polska, do której należą sieci Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło, w 2013 roku zwiększyła skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 176,65 mln zł, z 171,12 mln zł w 2012 roku. Jednocześnie grupa poprawiła w ub.r. skonsolidowany wynik działalności operacyjnej o 7,2 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 9,44 mln zł. Oznacza to, że Sfinks w 2013 roku osiągnął skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3,55 mln zł wobec straty -3,66 mln zł rok wcześniej, skonsolidowana strata netto wyniosła zaś w minionym roku -0,55 mln zł wobec -9,99 mln zł w roku 2012. W IV kwartale 2013 roku Sfinks odnotował skonsolidowany zysk netto 0,92 mln zł wobec straty -0,87 mln zł rok wcześniej. Spółka zapowiada dalszy rozwój – na inwestycje w rozbudowę sieci restauracji zamierza przeznaczyć w 2014 roku około 12,7 mln zł.

Spółka szacuje, że docelowo rentowność EBITDA restauracji operatorskiej ma wynosić 20 proc., podczas gdy opłata franczyzowa to 7 proc. Ponadto wraz ze wzrostem liczby restauracji operatorskich następuje wzrost przychodów jednostkowych spółki matki, jak też zwiększa się jej udział w skonsolidowanym zysku. Firma zapowiada dalszy rozwój sieci.

W 2013 roku Sfinks uruchomił 12 nowych restauracji pod szyldami Sphinx i Chłopskie Jadło w większości w dużych miastach: Galeria Krakowska, Poznań City Center, Galeria Mokotów w Warszawie czy Wrocław Futura Park, gdzie powstała pierwsza wolno stojąca restauracja Sphinx. Sieć zarządzana przez Sfinksa na koniec 2013 roku zwiększyła się jednak tylko o jedną restaurację w stosunku do 2012 roku (liczyła 109 punktów), gdyż w 2012 roku Sfinks jeszcze zamykał mało efektywne lokalizacje. Jednocześnie na skutek otwarć znacznie większych restauracji oraz przebudowy i zmian organizacyjnych w już istniejących lokalach liczba krzesełek w sieciach zarządzanych przez Sfinks Polska wzrosła z 12 222 do 12 824, tj. o około 5 proc.

W 2014 roku na inwestycje w nowe restauracje i modernizację już istniejących firma zamierza przeznaczyć około 12,7 mln zł. Planuje uruchomienie w tym roku około 15 nowych restauracji operatorskich oraz nie mniej niż 10 kolejnych restauracji franczyzowych.

(za MMP 24)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne