fb linkedin Newsletter

Identyfikacja roamingu w kampaniach telemarketingowych - dlaczego warto o tym pamiętać?

W ostatnim czasie, coraz częściej przypomina się o dobrych praktykach, które warto stosować przy prowadzeniu kampanii telemarketingowych. Naszą uwagę szczególnie przykuwa problem wykonywania połączeń telefonicznych w czasie, kiedy konsument znajduje się poza granicami kraju.

W takim przypadku, ów konsument staje się narażony na ponoszenie niechcianych kosztów, które wynikają z opłat roamingowych za połączenia przychodzące. Tego typu praktyk wyraźnie zakazuje poniższa część Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Art. 172 ust. 1: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.” Dodatkowo wprowadza się

Art. 172 ust. 3: „Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta”.

Art. 209 ust. 1 pkt 25 "Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, podlega karze pieniężnej."

Art. 210 ust. 1 : "Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym".

Jak uniknąć takiej sytuacji? Jak szczególnie w dużych kampaniach wychodzących wyłapać osoby przebywające za granicą tak, aby do nich nie dzwonić w danym momencie i jednocześnie nie powodować przestojów w pracy konsultantów?

Odpowiedzią jest świadczona przez DBMS usługa walidacji numerów komórkowych w postaci identyfikacji roamingu.

Jak to działa?

Usługa realizowana jest za pomocą sieci WWW, poprzez bezpośredni dostęp do baz macierzystych operatorów (Home Local Register). Cały proces odbywa się w czasie rzeczywistym i może być zintegrowany z systemami Call Center poprzez HTTP API, SMPP API lub wykonywany przez platformę online, poprzez import plików CSV.

Wielu naszych Klientów korzysta już z tej usługi, ponieważ nie tylko chcą dostosować wszystkie swoje procesy do aktualnych regulacji, ale również zależy Im na ochronie swoich Klientów i świadomym prowadzeniu kampanii.

(DBMS)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne