fb linkedin Newsletter

III konferencja PETENT 2.0 ? w stronę nowoczesnej obsługi klienta w urzędzie

Termin: 27-28 kwietnia 2016 r., Łódź, http://petent20.pl

Zainteresowanie zastosowaniem technologii contact czy customer care w urzędach jest znaczące. Nowoczesne techniki oferują wszechstronne możliwości (np. agenci wideo, biometria), inną kwestią jest ich adaptacja w warunkach funkcjonowania urzędów publicznych. Wpływ na to mają chociażby regulacje prawne.

Poprzednie dwie edycje konferencji Petent 2.0 cieszyły się dużym zainteresowaniem gromadząc przy każdej z nich blisko 150 uczestników – menadżerów i szefów komórek i działów, którzy odpowiadają za sprawną obsługę interesantów. Konferencji towarzyszy Rada Programowa której od początku przewodniczy Konrad Zawadzki, Zastępca wydziału Organizacyjnego Poznańkiego Urzędu Miasta, który od 6 lat kieruje POZnan*Kontakt - Miejskim Biurem Informacji Teleinformatycznej.

Konrad Zawadzki podkreślił, że przy tworzeniu agendy spotkania celem nadrzędnym było przedstawienie konkretów. Np., gdzie urzędy mogą szukać środków finansowych na budowę contact center? Jaka jest ogólna idea ich tworzenia? - Powinniśmy dążyć do tego, by obywatele mogli kontaktować się z urzędami skutecznie, na dodatek w czasie rzeczywistym – stwierdził Konrad Zawadzki.

Podczas III. już edycji PETENT 2.0 chcemy spojrzeć szerzej na kontekst obsługi interesanta w urzędzie, tak by pokazać, że sprawne funkcjonowanie wielokanałowego front-endu wymaga odpowiedniej organizacji strony procesowej i zaplecza – back-endu w urzędzie i odpowiedniej integracji systemów i informacji. Urzędy coraz częściej będą wchodzi w rolę integratora usług, czerpiąc tutaj także z doświadczeń biznesu, tak aby poprawiać dla mieszkańców, obywateli i przedsiębiorców jakość i doświadczenie komfortu korzystania z usług.

Kluczowe zagadnienia:

• Inicjatywy działań na poziomie centralnym, np. www.obywatel.gov.pl

• Profesjonalne podejście do segmentacji klientów w urzędzie i zapewnienie właściwych poziomów obsługi

• Perspektywy wprowadzenia jednolitego numeru miejskiego w Polsce

• Przyszłość udostępniania danych przez urzędy w kontekście rozwoju komunikacji wielokanałowej i BIP

• Bezpieczeństwo informacji w kontekście wygody i pełności obsługi

• Efektywność kosztowa w obsłudze komunikacji wielokanałowej

Jest to jedyna taka konferencja w Polsce – o tak konkretnie określonej tematyce i dla tego audytorium.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji rejestrując się za pomocą elektronicznego panelu dostępnego na stronie http://petent20.pl/formularz/

Wydarzenie jest współorganizowane przez Urząd Miasta Łodzi pod honorowym patronatem Urzędu Miasta Poznania oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Udział w konferencji jest bezpłatne dla przedstawicieli sektora publicznego, jednakże ograniczone liczbą miejsc!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne