fb linkedin Newsletter

Inspirujące prelekcje branżowe przez Galą Telemarketer Roku

 

Gala odbędzie się 16 czerwca 2016 w Warszawie, w Restauracji Villa Foksal przy ulicy Foksal 3/5. W ramach tego wydarzenia przygotowaliśmy specjalny blok merytoryczny w godzinach 16:00-19:30. Wykorzystaj tę możliwość i weź udział w minikonferencji. 

Prezentacja unikalnych tematów istotnych dla branży – o tych zagadnieniach po raz pierwszy usłyszy tylko u nas! Szczegółowe informacje poniżej.

 • NEWS: Telemarketing w technikum
 • RAPORT: Zły? – o telemarketingu i cc w mediach
 • RAPORT: My o nas
 • RAPORT: Analiza ogólnopolskiego rynku pracy i rynków regionalnych w kontekście cc
 • NEWS: Rewolucja behawioralna w HR w call/contact centers
 • Niepowtarzalna możliwość spotkania liderów rynku i wymiany doświadczeń w zakresie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nasza branża!

Zapraszamy! Nie może Cię tam zabraknąć!

Koszt udziału to 299,00 zł netto. Jeśli chcesz wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu – wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres telemarketer@smb.pl do 10 czerwca 2016.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 w Warszawie, w Restauracji Villa Foksal przy ulicy Foksal 3/5.

Prelekcje i aktualności z branży szczegółowo:

 • NEWS: Telemarketing w technikum

 

Wszystkie istotne szczegóły inicjatywy SMB, której celem jest rozpoczęcie kształcenia w zakresie zawodu pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta na poziomie technikum. Założenia projektu, w tym ramowe kwalifikacje zawodu. Aktualny status wniosku w ministerstwach i kolejne działania do realizacji. Czy zdobycie wykształcenia zawodowego w obszarze cc będzie cieszyć się zainteresowaniem uczniów? Kto skorzysta i jak na zasileniu rynku pracy wykwalifikowanymi kandydatami do pracy w cc?

 • RAPORT: Zły? – o telemarketingu i cc w mediach

Po raz pierwszy w Polsce szczegółowe dane i konkretne liczby na temat wizerunku branży w mediach. Że jest niezbyt dobrze wiemy wszyscy, ale kto dokładnie i co pisze o branży. Kto pisze źle, a kto dobrze? Zasięgi i dotarcie poszczególnych mediów. AVE (ekwiwalent reklamowy) – w jakich mediach i co komunikować? W których mediach poszukiwać kandydatów do pracy?

Prezentacja ekskluzywnego i jedynego tego typu raportu „Call Center i telemarketing w mediach”. Przygotowany przez profesjonalną agencję PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, na zlecenie SMB, raport analizuje przekazy na temat branży, które pojawiły się we wszystkich mediach w roku 2015. Absolutnie unikalne i zabójczo intrygujące.

 • RAPORT: My o nas

Wyniki jedynego ogólnopolskiego badania postaw i opinii pracowników cc na temat branży i osobistego postrzegania pracy w centrach obsługi klienta. Przepytani konsultanci i managerowie odpowiadają na różnorodne, czasem trudne, pytania o ich ocenę branży i ich samych. Dzięki unikalnej metodzie badawczej dostarczonej przez naszego partnera Neuro HM, uzyskane wyniki poddaliśmy dodatkowej analizie.

 • RAPORT: Analiza ogólnopolskiego rynku pracy i rynków regionalnych w kontekście cc

Jedyne pełne badanie rynku pracy call/contact center i BPO, wykonane na zlecenie międzynarodowego inwestora branżowego przez firmę CCTRAINING, pod kątem atrakcyjności Polski jako rynku lokowania przedsiębiorstw branży cc. Dr Roman Gurbiel odpowie na pytania o:

- Obecne i długoterminowe zmiany na lokalnych rynkach pracy: jak wyglądają zmiany w lokalnej stopie bezrobocia, jakie zmiany w poziomach wynagrodzeń miały miejsce dotychczas.

- Trendy w zakresie lokalizacji contact center: scentralizowane siedziby vs. multi lokacje; duże, średnie, małe miasta oraz ich zachęty inwestycyjne dla cc.

Na koniec zadamy pytania o możliwe scenariusze, m.in. wzrost kosztów pracy – centralizacja lub rozproszenie lokalizacji; brak podaży pracowników – nowe segmenty pracowników, wczesne przysposobienie zawodowe.

 • NEWS: Rewolucja behawioralna w HR w call/contact centers

Najnowsza ciekawostka branżowa. Prezentacja badacza i behawiorysty, Eksperta CCTRAINING Michała Protasiuka, nt. rewolucji behawioralnej i jej zastosowania w HR przedsiębiorstw branży cc.

- W rekrutacji pracowników: podejście intuicyjne i systemowe (na przykładzie Moneyball – rekrutowanie zawodników do zwycięskiej drużyny baseballu Oakland Athletics); Dlaczego intuicja ekspertów jest zawodna? (typy decyzji eksperckich – metoda kliniczna i aktuarialna);

- W motywowaniu: dlaczego często postrzegamy związek pomiędzy informacją zwrotną do pracownika, a jego wynikami, choć on nie istnieje? (prawo powrotu do średniej); Czym się różni motywacja zewnętrzna i wewnętrzna? Jak pomagać pracownikom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących benefitów (plany emerytalne, ubezpieczenia)?

Kluczowym założeniem ekonomii behawioralnej jest mierzalność efektywności dokonywanych interwencji. Na koniec kilka myśli, jak koncepcję mierzalności wdrażanych programów, wprowadzić do obszaru HR w Contact Center.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne