fb linkedin Newsletter

Integracja branży outsourcing cc.

19 stycznia 2017 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli branży outsourcing cc zorganizowane przez SMB. Celem spotkania było ustalenie założeń, zakresu i harmonogramu działań w ramach Programu “Rozwój branży outsourcing cc 2017”.

Podczas spotkania została podjęta decyzja o rozpoczęciu działań oraz doprecyzowano szczegóły zakresu oraz zasady współpracy przedstawicieli branży.

Program rozwoju branży outsourcing cc 2017 jest kompleksowym programem obejmującym działania, które będą realizowane w roku 2017 przez SMB oraz przedstawicieli firm - uczestników Programu.

Program obejmuje 7 głównych projektów:

  1. Działania PR. Projekt, którego celem jest zmiana postrzegania firm outsourcingowych w oczach klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

  2. Certyfikacja rzetelnych dostawców usług cc. Celem projektu jest opracowanie  obiektywnych kryteriów dla oceny rzetelności i jakości usług świadczonych przez firmy z branży outsourcing cc oraz sposobu certyfikacji tych, które spełniają te kryteria..

  3. Standard zapytań ofertowych oraz kontraktów na usługi cc. Efektem projektu ma być opracowanie dokumentów opisujących standardy dotyczące zapytań ofertowych i kontraktów.

  4. Badanie in-house cc. Celem badania jest pozyskanie danych do benchmarków operacyjnych, a także rozpoznanie przyczyn braku zlecania usług cc do zewnętrznych dostawców.

  5. Badanie outsourcing cc. Projekt, mający na celu poznanie i analizę trendów na rynku outsourcing cc a także identyfikację wszystkich firm świadczących usługi cc na zlecenie.

  6. Certyfikacja pracowników cc. Celem projektu certyfikacji pracowników jest rozwijanie kompetencji pracowników w zakresie umiejętności miękkich i nowoczesnych metod komunikacji z klientem. Efektem projektu będzie gotowy program szkoleń oraz wytyczne dotyczące egzaminu, który uprawnia do otrzymania certyfikatu.

  7. Grupa zakupowa. Celem stworzenia grup zakupowych dla uczestników programu jest optymalizacja kosztów i zwiększenie możliwości negocjacyjnych w związku z zakupem większej ilości produktów czy usług.

Organizacje zainteresowane podjęciem wspólnych działań zachęcamy do współpracy - szczegóły dostępne są w biurze SMB 22 555 33 10, info@smb.pl lub beata.szynkowska@smb.pl.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na połowę lutego. O szczegółach kolejnych działań będziemy informować na bieżąco.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne