fb linkedin Newsletter

Jak będzie wyglądał marketing za 5 lat?

Wzrost znaczenia analityki, przeznaczanie większości budżetów na Internet i mobile oraz integracja marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. W uproszczeniu taki obraz kreśli firma Accenture Interactive w raporcie z badania „CMO Insights 2014”.

42% respondentów sądzi, że umiejętności analityczne staną się trzonem kompetencji marketingowca w ciągu najbliższych pięciu lat.

Znaczna część CMO uważa, że w nadchodzącym czasie budżety reklamowe będą przenoszone z mediów tradycyjnych do cyfrowych. 37% badanych uważa, że budżet internetowy będzie stanowił ponad 3/4 całego budżetu na marketing, 35% twierdzi, że budżet mobile będzie stanowił ponad połowę całości.

Nieco ponad 1/4 badanych twierdzi, że earned media będą w przyszłości ważniejsze niż paid i owned media.

Z wynikami badania można zapoznać się na stronie www.accenture.com.

O badaniu
Firma Accenture Interactive przeprowadziła 581 ankiet wśród doświadczonych marketingowców zajmujących się działaniami B2C (38% ankietowanych), B2B (30%) i B2B2C (32%). 36% z nich pochodziło z Ameryki Północnej, 31% z regionu Azji i Pacyfiku, a 33% z Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Łącznie reprezentowali oni 11 krajów i 10 branż. Ankietę prowadzono od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r.

(za Marketing Przy Kawie)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne