fb linkedin Newsletter

Klub Menedżerów Contact Center

Klub Menedżerów Contact Center

Klub Menedżerów Contact Center został stworzony z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Jego głównym celem jest wspieranie menedżerów w rozwoju zawodowym oraz tworzenie sieci kontaktów. Jest on platformą do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Członkowie klubu to menedżerowie i eksperci z branży, w tym wykładowcy Studium Menedżer Contact Center z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwenci i uczestnicy Studium.

Klub Menedżerów Contact Center to możliwość rozwoju zawodowego menedżerów w oparciu o wzajemny mentoring, wymianę doświadczeń, kreacje pomysłów i obustronnych inspiracji. To okazja do dzielenia się dobrymi praktykami oraz możliwość przedyskutowania w szerszym gronie bieżących wyzwań stojących przed branżą cc.

Naszą wizją jest stworzenie elitarnego zrzeszenia przedstawicieli branży cc, którzy będą wzajemnie się wspierać w rozwoju zawodowym, aby jeszcze skuteczniej realizować cele własnych organizacji. Chcemy promować standardy zawodowe w oparciu o najwyższą jakość kompetencji i kwalifikacji na rynku.

Dyskusje w ramach Klubu Menedżerów Contact Center prowadzone są na dedykowanej grupie w serwisie LinkedIn.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne