fb linkedin Newsletter

Konferencja Kodeks branżowy data driven marketing

Konferencja Kodeks branżowy data driven marketing

TERMIN KONFERENCJI: 26 października (wtorek) godz. 10.00

TYTUŁ KONFERENCJI: Kodeks branżowy data driven marketing

CZAS TRWANIA: ok. 2 godzin

FORMUŁA: konferencja rejestrowana, bezpłatna, transmisja on-line, możliwość zadawania pytań na czacie, pytania odczytywane przez prowadzącego. Konferencja zostanie nagrana, a nagranie będzie promowane w sieci. 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ: https://webinar.getresponse.com/Pxf/kodeksbranzowyKODO

AGENDA:

Wprowadzenie i przedstawienie gości (10 min.)

Jacek Barankiewicz, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Vice-rektor Wydziału Zarządzania UW
 

Kodeks postępowania i dobrych praktyk w ochronie danych osobowych. Szansa na praktyczne narzędzie do zapewnienia zgodności. (20 min.)

Bartosz Pilc, radca prawny i partner w kancelarii prawnej CORE Law

opis wystąpienia: RODO, jak wskazuje sama jego nazwa, jest “ogólnym” rozporządzeniem o ochronie danych. To właśnie brak jednoznacznych przepisów jest jednym z głównych wyzwań, z jakim mierzy się biznes od 2018 r. Kodeksy postępowania to narzędzia, które są prawnie umocowane w RODO jako jedno z kluczowych sposobów na to, aby zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych. W ramach wystąpienia pokażemy, jak duża jest wartość wdrożenia takiego narzędzia, jak kodeks i w jaki sposób powinno wyglądać jego codzienne funkcjonowanie.

Fostering a Paneuropean pathway to a consistent self-regulated data & marketing. (20 min.)

Geraldine Proust CIPP/E, Director for Public Affairs, Federation of European Data & Marketing (FEDMA)

opis wystąpienia: RODO jest aktem prawa Unii Europejskiej, który obowiązuje w tej samej treści we wszystkich Państwach Członkowskich. Inicjatywy wdrożenia branżowych kodeksów postępowania dla branży marketingu bezpośredniego (data & marketing) są realizowane również w innych krajach UE. W niektórych z nich kodeksy zostały zatwierdzone lub są na finalnych etapach. W ramach wystąpienia pokażemy doświadczenia innych rynków i dobre praktyki, które są warte wdrożenia w Polsce.

Kodeksy postępowania jako kluczowe obszar współpracy regulatora oraz organizacji przetwarzających dane osobowe. Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy na przyszłość. (20 min.)

Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

opis wystąpienia: Jedną z kluczowych ról we wdrożeniu kodeksów postępowania pełni regulator - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kodeks postępowania wymaga zatwierdzenia przez Urząd, a także akredytowania podmiotu, który ma monitorować przestrzeganie kodeksu. Ponadto, zgodnie z RODO, fakt bycia członkiem (sygnatariuszem) kodeksu postępowania stanowi istotny atut w relacjach z organem nadzorczym. W ramach wystąpienia pokażemy perspektywę samego regulatora - jego dotychczasowe doświadczenia z inicjatywami wdrożenia kodeksów postępowania, ocenę kodeksów, które zostały już pozytywnie zaopiniowane oraz plany na przyszłość.

 

Panel dyskusyjny -  Jak Kodeks będzie funkcjonować w praktyce? (40 min.)

Na jakie problemy odpowie i jakie przyniesie korzyści? Dyskusja biznes + prawo. Podsumowanie i esencja konferencji. Dyskusja pomiędzy przedstawicielami biznesu oraz prawa odnośnie praktycznych pytań i wątpliwości odnośnie przyszłego funkcjonowania kodeksu.

uczestnicy:

Jacek Barankiewicz, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Bartosz Pilc, radca prawny i partner w kancelarii prawnej CORE Law

Rajmund Tochwin, Digital Contact i My Company Media 

Marta Klicka, Dyrektor Działu Compliance, 4Life Direct

Ilona Szwedziak-Bork, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

ZAKOŃCZENIE (5 min.)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne