fb linkedin Newsletter

Konferencja online: ESG: Kapitał ludzki filarem biznesu przyszłości

Konferencja online: ESG: Kapitał ludzki filarem biznesu przyszłości

Zapraszamy na konferencję online, organizowaną przez firmę Helping Hand - członka SMB.
Spotkanie jest ważne przede wszystkim dla:

  • działów HR, 
  • liderów, zarządów, osób decyzyjnych
  • ekspertów zajmujących się ESG w firmie  


Działy HR są kluczowe jeśli chodzi o angażowanie się w obszar "S" w ESG. Niezwykle istotnym zadaniem działów HR jest włączanie pracowników w działanie organizacji, dbanie o ich dobrostan, równe traktowanie, produktywność, zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji, uwzględnianie różnorodności. 


Liderzy, zarządy, osoby decyzyjne 
Strategia ESG musi być wpisana w strategię firmy. Świadome organizacje, które chcą rozwijać firmę w zrównoważony sposób, nie powinny traktować raportowania jako obowiązku, ale wykorzystać okazję do budowania pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy. 


Eksperci zajmujący się ESG w firmie 
Nasza konferencja jest okazją dla ekspertów ESG, aby przybliżyć perspektywę inwestorów i GPW oraz poszerzyć zakres narzędzi i dobrych praktyk. Omówimy przykłady i rozwiązania, które mogą być inspiracją do zaimplementowania nowych i mierzalnych działań w organizacji. 

Szczegóły wydarzenia oraz możliwość zarejestrowania się na wydarzenie: https://events.hh24.pl/ESG-konferencja/
Zapraszamy!
 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne