fb linkedin Newsletter

Konferencja ?Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki.?

21 czerwca 2017, UOKiK, Warszawa

Konferencja “Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki.”

Realizowanie kampanii w kanałach marketingu bezpośredniego bez zgody konsumenta, może mieć dotkliwe konsekwencje. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej posiada kompetencję do nakładania kar pieniężnych w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego.

W jaki sposób powinna przebiegać komunikacja z konsumentem, żeby spełniała oczekiwania konsumenta i  przynosiła wymierne korzyści dla biznesu, czy tego typu połączenie zawsze będzie rozbieżne?

Czy działania samoregulacyjne mają jakikolwiek sens, czy tylko nieuchronność kary pozwoli nam na przestrzeganie zasad dobrych praktyk?

Czy warto zmienić modelu komunikacji opartej o komunikację "out", na model oparty o komunikację "in"?

Konferencję zaczniemy od prezentacji aktualnych i planowanych zasad regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego, interpretacji najważniejszych przepisów i przedstawienia obowiązujących kar za ich naruszenie. Następnie przejdziemy do form, zarówno prawidłowych jak i nieprawidłowych, komunikacji z konsumentami.

Kolejnymi poruszanymi tematami będą dostępne rozwiązania samoregulacyjne w Polsce i w krajach UE, po którym przejdziemy do dyskusji, w której okaże się czy samoregulacja jest korzystna zarówno dla regulatorów, biznesu jak i konsumentów.  

Adresatami konferencji są przede wszystkim przedstawiciele firm wykorzystujących kanały bezpośredniego dotarcia do konsumentów w swoich działaniach marketingowych i reklamowych, przedstawiciele branży telekomunikacyjnej i firm dostarczających inne niż telefon kanały bezpośredniego, masowego dotarcia do konsumentów oraz przedstawiciele agencji marketingowych. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów w dziedzinie ochrony praw konsumentów, w tym przedstawicieli urzędów, agencji marketingowych i prawników.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Więcej informacji o programie na www.ethicalcode.evenea.pl

Serdecznie zapraszamy!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne