fb linkedin Newsletter

Lista Robinsonów - buduj odpowiedzialny biznes

 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB zaprasza Państwa do partnerstwa w Liście Robinsonów. Zależy nam na wsparciu firm działających w oparciu o najwyższe standardy biznesowe, które chcą wytyczać nowe normy na polskim rynku.

Program Listy Robinsonów ma na celu ochronę konsumentów, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej, adresowanej do nich Informacji handlowej skierowanej następującymi środkami przekazu: telefon (stacjonarny i komórkowy), poczta elektroniczna oraz list tradycyjny (pocztowy).

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB stworzyło Listę Robinsona dla rynku Polskiego już w 1996 roku. Najnowsza edycja Listy wykorzystuje charakterystyczne dla XXI wieku cyfrowe kanały komunikacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady działania zmodernizowanej Listy Robinsonów.

Jak działa Lista Robinsonów?

Konsument, który nie życzy sobie otrzymywać niezamówionej, adresowanej do niego Informacji handlowej, może zgłosić swój udział w Programie Listy Robinsonów poprzez zarejestrowanie swoich danych za pomocą formularza internetowego, telefonu (w tym również poprzez przesłanie wiadomości tekstowej) oraz zwykłego listu pocztowego. Dane, które konsument może zastrzec to numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy.

Zarejestrowanie danych kontaktowych Użytkownika na Liście Robinsonów (tj. w Bazie Danych) ma ten skutek, że Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB udostępni firmom zrzeszonym w SMB oraz innym sygnatariuszom Listy Robinsonów (zwanymi w regulaminie programu „Organizacjami Korzystającymi”) dane kontaktowe zarejestrowanego konsumenta, zgodnie z zakresem rejestracji na Liście Robinsona, w celu niekierowania do Użytkownika Informacji handlowej.

W jaki sposób można przesyłać Informację handlową do konsumenta, który jest zarejestrowany na Liście Robinsonów?

Zarejestrowany Użytkownik może udzielić indywidualnej zgody na otrzymywanie Informacji handlowej od konkretnego podmiotu także wtedy, jeśli zarejestrował swoje dane kontaktowe na Liście Robinsonów. W takiej sytuacji, Użytkownik musi udzielić zgody na otrzymywanie Informacji handlowej od konkretnego podmiotu po dniu rejestracji danych kontaktowych objętych zgodą na Liście Robinsonów. Tym samym podmiot, którego dotyczy zgoda Zarejestrowanego Użytkownika, będzie mieć prawo do wysyłania Informacji handlowej do Zarejestrowanego Użytkownika, który udzielił mu indywidualnej zgody na wysyłanie takich materiałów, pomimo rejestracji tych danych kontaktowych na Liście Robinsonów.

Mam zgodę konsumenta na Informację handlową z roku 2013. Konsument zarejestrował się na Liście w lutym 2014 r. Czy mogę nadal wysyłać do niego komunikację marketingową?

Fakt zarejestrowania się na Liście Robinsonów unieważnia wcześniej udzielone zgody - tj. zgody udzielone przed datą rejestracji na Liście Robinsonów – na otrzymywanie Informacji handlowej udzielone konkretnym podmiotom przez konsumenta. Użytkownik może udzielić zgody poszczególnym podmiotom na otrzymywanie Informacji handlowej, ale będzie ona ważna tylko wtedy, jeśli zostanie udzielona po dacie rejestracji na Liście Robinsonów.

Sprawne funkcjonowanie serwisu zapewniają nasi partnerzy: Wierzbowski Eversheds (partner prawny), Telebot (partner technologiczny).

Biorąc pod uwagę wiele lat doświadczeń członków SMB w komunikacji marketingowej i uważnie obserwując dojrzalsze rynki zachodnie, jesteśmy przekonani, że wprowadzenie zmodernizowanej Listy Robinsonów będzie mieć pozytywne skutki dla całego rynku. Konsumenci uzyskają dodatkowe narzędzia do zarządzania swoją prywatnością i tym samym łatwiej i szybciej będą mogli ochronić się przed niechcianą komunikacją marketingową. Uwzględnienie preferencji konsumentów w działaniach marketingowych ze strony firm jest z kolei dowodem dojrzałości biznesowej i sprzyja budowaniu wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej, zarządzaniu ryzykiem oraz efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne