fb linkedin Newsletter

Nadużycia w marketingu bezpośrednim? Kto, gdzie, jak?

Ostatnio w audycji radiowej jedynki Polskiego Radia - Po prostu ekonomia pojawił się temat nadużyć w marketingu bezpośrednim. Jednym z ekspertów biorących udział w dyskusji był Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB – Jacek Barankiewicz.

W dzisiejszych czasach prawo przestaje nadążać za praktyką gospodarczą. Wynika to przede wszystkim z dynamicznego charakteru nowoczesnej działalności biznesowej, a jednocześnie powolnego, wieloetapowego procesu legislacyjnego. Inną sprawą jest jeszcze opieszałość w interpretacji ustaw przez organy wykonawcze, czego przykładem może być chociażby brak wykładni przepsiów nowelizacji ustawy o Prawie telekomunikacyjnym.

Firmy, które kontaktują się celem sprzedaży dóbr i usług, wykorzystują dane teleadresowe

konkretnej osoby, która wcześniej wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację marketingową. Takie zgody są często wyrażane w momencie przystępowania do programów lojalnościowych, konkursów, a nawet newsletterów. Dane osobowe mogą być wykorzystane zarówno przez podmiot, któremu bezpośrednio udzielana jest zgoda na przetwarzanie tychże informacji, jak również przez podmioty współpracujące. Jest to działanie w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Konsument nie można mieć zatem pretensji w przypadku komunikacji marketingowej, jeśli na to zezwoliła. Oczywiście taką zgodę można w każdej chwili cofnąć.

W przypadku gdy dzwoni telemarketer z ofertą, mamy prawo zapytać skąd jego pracodawca jest w posiadaniu danych teleadresowych. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi, możemy podejrzewać, że firma działa w sposób niezgodnie z prawem. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, bądź pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych, nadal otrzymujemy oferty reklamowe, warto zgłosić to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obie instytucje mogą wystąpić z wnioskiem o ukaranie nieuczciwego przedsiębiorstwa. Wysokość kary może wynosić do 3% wartości przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Warto nadmienić, że przygotowywana nowelizacja ustawa o Ochronie Danych Osobowych zakłada wyższe kary.

W audycji pojawił się także wątek o projekcie prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB – Liście Robinsonów. Rejestrując się na tej liście można zablokować poszczególne kanały komunikacji marketingowej, nawet w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach komercyjnych. Więcej można się dowiedzieć na stronie:

http://listarobinsonow.pl/

 Ausycja dostępna jest tutaj.

(Katarzyna Chylak, Biuro SMB)

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne