fb linkedin Newsletter

Niekorzystne zmiany - art. 172 USTAWY – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Niekorzystne zmiany - art. 172 USTAWY – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

15 listopada 2022 r. Magdalena Brzeska - Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz mec. Tomasz Grzybowski z Kancelarii członkowskiej CORE Law, wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej pracującej nad zmianami prawa telekomunikacyjnego. Przedstawiciele SMB w ślad za przesłanym wcześniej 

STANOWISKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MARKETINGU SMB W SPRAWIE PLANOWANEJ ZMIANY ART. 172 USTAWY – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE NA MOCY USTAWY USTAWA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

adresowanym do Tomasza Grodzkiego - Marszałka Senatu RP oraz Marii Koc Przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP podjęli próbę zapewnienia uchylenia niekorzystnej zarówno dla konsumentów jak i biznesu zmiany Prawa Telekomunikacyjnego. Niestety bez powodzenia. Przyjęta zmiana odnosi się do problemu niezamówionych połączeń marketingowych, wykonywanych nie tylko przez rzeczywiste osoby, ale również w sposób zautomatyzowany. Kwestia ta jest już uregulowana w innych przepisach. Wprowadzenie nowej regulacji będzie się powodowało obowiązywanie dwóch różnych ustaw zakazujących dokładnie tego samego działania (przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody odbiorcy). Wprowadzi to wysoki poziom niepewności prawa i daleko idące wątpliwości przedsiębiorców pragnących realizować działania marketingowe zgodnie z prawem. Wątpliwości te będą dotyczyć chociażby tego, czy skoro zakaz wynika z dwóch różnych ustaw, to czy przedsiębiorcy powinni uzyskiwać dwie odrębne zgody. Ostatecznie taka sytuacja może obrócić się przeciwko samym konsumentom, ponieważ proces ich obsługi stałby się bardziej skomplikowany i uciążliwy w kontekście obowiązku uzyskania dwóch osobnych zgód (o takiej samej treści) zamiast jednej.

Więcej szczegółów w załączonym stanowisku SMB.

 

 

 

 

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne