fb linkedin Newsletter

NOWE PRAWO POCZTOWE 2016.

NOWE PRAWO POCZTOWE 2016.

PRAWO NOWOCZESNYCH DOSTAW I CYFRYZACJA USŁUG KOMUNIKACJI.

21 LISTOPAD 2016, WARSZAWA

Zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji "Nowe Prawo Pocztowe 2016" poświęconej wyzwaniom i uwarunkowaniom regulacyjno-prawnym rozwoju rynku pocztowego, kurierskiego, dystrybucyjnego, marketingu bezpośredniego oraz e-commerce w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Honorowy patronat nad konferencją objął nowy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pan Marcin Cichy, który weźmie udział w wydarzeniu.

Srebrnym Partnerem wydarzenia jest Poczta Polska S.A. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

Główne tematy konferencji :

Ø  Rynek pocztowy, kurierski i marketingu bezpośredniego w erze cyfryzacji;

Ø  Nowe regulacje w zakresie Prawa Przewozowego i Prawa Pocztowego projektowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;

Ø  Jednolity Rynek Cyfrowy i Jednolity Rynek Dostaw – stan prac nad regulacjami europejskimi;

Ø  Cyfryzacja usług komunikacji – rozporządzenie eIDAS i nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej;

Ø  Jedwabny Szlak 2.0 – uwarunkowania regulacyjno-prawne współpracy z liderami eCommerce i logistyki z Państwa Środka;

Ø  Czy usługi pocztowe i marketingu bezpośredniego przetrwają cyfryzację ?

Ø  Prawne aspekty obsługi eCommerce – odpowiedzialność dostawcy, obsługa zwrotów, odpowiedzialność podwykonawców, wyzwania dostaw transgranicznych;

Ø  Postępowanie reklamacyjne w działalności pocztowej i kurierskiej;

Ø  Sektor pocztowy a Prawo Zamówień Publicznych;

Ø  Prawo Marketingu Bezpośredniego i eMarketingu. Ochrona prywatności i danych osobowych;

Ø  Wyzwania podatkowe krajowych i transgranicznych usług paczkowych i kurierskich.

W trakcie konferencji wygłoszą prelekcje lub wezmą udział w panelach dyskusyjnych przedstawiciele : Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Poczty Polskiej S.A., Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, organizacji branżowych oraz  przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w problematyce rynku pocztowego i kurierskiego, prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa nowoczesnych technologii.

Organizatorem konferencji jest Adventure Consulting Sp. z o.o.

Informacje i zgłoszenia na konferencję : http://www.adventure.pl/prawo_pocztowe_2016_wstep.php

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne