fb linkedin Newsletter

OKRĄGŁY STÓŁ - KOMPAS ESG - Dobór dostawców pod kątem odpowiedzialności społecznej. Jak dobierać dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju firmy?

OKRĄGŁY STÓŁ - KOMPAS ESG - Dobór dostawców pod kątem odpowiedzialności społecznej. Jak dobierać dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju firmy?

W imieniu członków inicjatywy KOMPAS ESG oraz Zarządu Pracodawców RP - serdecznie zapraszamy do udziału w OKRĄGŁYM STOLE KOMPAS ESG- Dobór dostawców pod kątem odpowiedzialności społecznej. Jak dobierać dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju firmy? 

Spotkanie odbędzie 22 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie.

Wierzymy, że Państwa doświadczenie rynkowe, renoma biznesowa oraz wiedza sprawią, że udział w tym stole będzie wielką wartością w dyskusji na temat kierunków rozwoju ustawodawstwa i standardów raportowania i działań ESG w Polsce.

Dlaczego organizujemy spotkania:

Kwestie odpowiedzialności społecznej to nie tylko klasyczne sprawozdania CSR, ale w świetle zapisów Corporate Sustainability Reporting Directive (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022) za kilkanaście miesięcy znacząca grupa przedsiębiorstw będzie musiała mieć metodycznie przygotowane sprawozdania zrównoważonego rozwoju. 

Celem spotkania jest dyskusja i uzyskanie odpowiedzi m.in.na kilka kluczowych pytań:

 • Co trzeba uczynić w okresie najbliższych miesięcy, ażeby polscy przedsiębiorcy mogli się zapoznać z nowymi regulacjami i podjąć przygotowania do ich wdrożenia w swoich firmach?
 • Jak budować relacje z dostawcami, celem pozyskania od nich wiarygodnych danych dotyczących ich działalności ESG?
 • Czy jesteśmy w stanie porozumieć się i upewnić, że poddostawcy naszych europejskich kontrahentów również spełniają wymogi w obszarze zrównoważonego rozwoju?
 • Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) — czy możemy oszacować własne koszty przedsiębiorstwa wdrożenia nowego typu sprawozdań?
 • Czy i w jaki sposób stykają się Państwo z wymogami przedstawiania realizowanych przez Wasze firmy działań ESG w trakcie negocjacji kontraktów lub trwającej współpracy?
 • Jak oceniają Państwo stan wiedzy na temat raportowania ESG wśród polskich firm, wśród instytucji publicznych i co należy zrobić, aby tą wiedzę upowszechnić?
 • Czy raportowanie ESG wpłynie na rzeczywiste zmiany w zachowaniach firm i ich pracowników, czy jest to tylko kolejna moda?
 • Kto powinien sporządzać raporty pozafinansowe, zwłaszcza w obszarze social?
 • Jak budować kryteria w raportowaniu by były porównywalne między branżami, pamiętając o trzech różnych obszarach (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny)?
 • Które obszar – environment/social/governance – będzie największym wyzwaniem dla przygotowujących raporty?
 • Kto w firmie powinien nadzorować sporządzanie raportów ESG – Prezes/Dyrektor ds. finansowy/Dyrektor prawny/Dyrektor ds. korporacyjnych?

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres k.pachnik@pracodawcyrp.pl do 22.03.2023 r.

 

Kolejne Okrągłe stoły odbędą się:

 • 23 marca 2023 godzina 10.00 - siedziba Pracodawców RP - Wyzwania związane z mierzeniem śladu węglowego.
 • 28 marca 2023 godzina 10.00 - siedziba Pracodawców RP – Świat finansów w obliczu ESG.

 

Jesteśmy przekonani, że wspólnie uzyskamy realny wpływ na zdefiniowanie niezbędnych standardów, które powinny zostać zastosowane do raportowania pozafinansowego przez firmy podlegające obowiązkowi raportowania, upowszechnienie pożądanych społecznie i biznesowo zachowań w tym obszarze oraz popularyzację standardów ESG w polskim życiu gospodarczym. Rezultaty serii okrągłych stołów zostaną zaprezentowane w Brukseli, w trakcie spotkania na przełomie kwietnia i maja w ramach EKES  (ciało doradcze Komisji Europejskiej). Podsumowanie z rozmowy pojawi się również na portalu forbes.pl oraz w wersji drukowanej magazynu Forbes.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne