fb linkedin Newsletter

Partnerstwo dla edukacji rynku Customer Service i Contact Center

W listopadzie br. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB uruchomiło program edukacyjny dla branży contact center. Pierwszym elementem programu jest Studium Menedżera Contact Center organizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania UW. Na uroczystej inauguracji 10 listopada pojawili się studenci oraz wykładowcy i zaproszeni eksperci branży.

Inauguracja miała charakter zjazdu akademickiego, na którym było miejsce zarówno dla inspirujących wykładów i jak i żywej dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego ekspertów. Poruszone zostały tematy historii i aktualnych trendów w branży, a także znaczenia przywództwa managerów-liderów w jednostkach cc. „Inauguracja roku była niezwykle udana. Dopisali wszyscy goście, a wzajemna wymiana doświadczeń była tak angażująca, że gdy czas spotkania minął, późnym popołudniem w sobotę, wszyscy rozstali się z poczuciem dużego niedosytu. Otrzymaliśmy wiele podziękowań i gratulacji, bo to rzeczywiście kamień milowy w obszarze edukacji managerów contact center w naszym kraju.” – mówi Marcin Sosnowski Dyrektor Obszaru Contact Center w SMB.

Na początku grudnia rusza także kolejna część programu. Akademia Jakości Contact Center to cykl warsztatów przeznaczonych dla trenerów oraz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i doskonalenie jakości pracy jednostek cc. W ramach tej inicjatywy SMB zawarło porozumienie o współpracy z CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo reprezentowaną przez praktyków branży od lat wspierających inicjatywy stowarzyszenia. Założeniem Akademii jest koncentracja na zagadnieniach związanych z podnoszeniem jakości pracy struktur zdalnej obsługi klienta oraz cykliczność spotkań w ramach których uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i wymieniać doświadczenia z własnych organizacji. „Zamiast jednostkowych szkoleń proponujemy uczestnikom formułę na wzór klasycznej Akademii, czyli regularnych spotkań i nauki poprzez dyskusję pod kierunkiem autorytetów i ekspertów” – mówi Marcin Sosnowski. „W tej części naszego programu edukacyjnego szukaliśmy partnera, który optymalnie uzupełniłby nasze możliwości. Ogromnie się cieszymy, że do projektu dołączył zespół CCTRAINING Szkolenia i Doradztwo, z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla branży cc” – dodaje Urszula Zarańska Dyrektor Generalna SMB.

 „Naszym celem jest wypełnienie luki edukacyjnej i kompleksowy rozwój kadr contact center na każdym szczeblu organizacji. Studium kierowane jest do managerów aspirujących do kompleksowego zarządzania jednostkami cc. Akademia Jakości to projekt skoncentrowany na potrzebach grupy osób odpowiedzialnych za jakość w tych strukturach. Już na początku 2019 roku rusza cykl spotkań pod nazwą Akademia Skutecznej Koordynacji Projektów Contact Center. W planach także kolejne Akademie. Przygotowujemy się także do wydania publikacji i opracowań, które zawierać będą wytyczne i standardy dla branży. Dzięki rozbudowanym kontaktom z ekspertami z rynków zachodnich mamy bardzo dużo benchmarków i przykładów, jak edukacja branży cc przebiega w innych, rozwiniętych regionach. Marzy się nam także wprowadzenie specjalizacji „contact center” lub „zdalnej obsługi klienta” do obszaru edukacji formalnej w Polsce.”

Studium Menedżera Contact Center – http://www.wz.uw.edu.pl/portale/fundacja/dzial/studium-menedzer-contact-center

Akademia Jakości Contact Center by SMB – http://akademiasmb.evenea.pl

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne