fb linkedin Newsletter

Podatki| Spotkanie konsultacyjne| 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

Podatki| Spotkanie konsultacyjne| 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

Drodzy Członkowie,

mając na uwadze ostatnio uchwalone przepisy podatkowe (m.in. KSEF), a także zakres zmian w trwających pracach nad uproszczeniem przepisów (np. w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców), w  ocenie Pracodawców RP istnieją obszary w obrębie najważniejszych podatków (VAT, CIT), które w celu ułatwienia prowadzenia biznesu w Polsce wymagają interwencji legislacyjnej lub wyjaśnienia obowiązujących/uchwalonych rozwiązań. 

Zdajemy sobie sprawę, że ewentualne zmiany będą mogły zostać zasadniczo „przeprocedowane” dopiero po wyborach i ukonstytuowaniu się nowego rządu, ale w naszej ocenie obecny czas warto wykorzystać na zidentyfikowanie obszarów, które Państwu jako przedsiębiorcom utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Mnogość zmian w ostatnich kilkunastu miesiącach sugerowałaby potrzebę stabilizacji otoczenia prawnego, ale są zapewne obszary, które jednak wymagają korekty legislacyjnej. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne nad najbardziej istotnymi, w Państwa opinii, zagadnieniami podatkowymi. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Tratkiewicz – ekspert ds. podatkowych Pracodawców RP. W dyskusji chcemy wyjść od kwestii związanych z VAT, ale jeśli byłaby taka wola z Państwa strony, przegląd przepisów, które mogłyby ułatwić prowadzenie biznesu objąłby również inne podatki np. CIT, PIT czy podatek akcyzowy.

Po zidentyfikowaniu obszarów podatkowych, które utrudniają prowadzenie biznesu, Pracodawcy RP przygotują propozycję zmian, która zostanie skierowana do ministerstwa finansów. Wypracowane postulaty przekażemy również największym ugrupowaniom politycznym.

Zapraszamy Państwa przedstawicieli na spotkanie w siedzibie Pracodawców RP (ul . Berneńska 8) w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00.

 

Prosimy o zgłaszanie tematów do dyskusji oraz chęci uczestnictwa na adres e-mail:  t.tratkiewicz@pracodawcyrp.pl w terminie do dnia 14 sierpnia br.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne