fb linkedin Newsletter

Podsumowanie spotkania branży outsourcing cc

29 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań branży outsourcing cc zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Spotkanie miało formułę żywej dyskusji, podczas której omówione zostały tematy ujęte w agendzie spotkania oraz te, zaproponowane przez uczestników.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób odpowiedzialnych za zarządzanie w swoich organizacjach i wg szacunków SMB, była to znacząca reprezentacja rynku usług outsourcing cc w Polsce. Celem spotkania było m.in. ustalenie aktualnej sytuacji na rynku, identyfikacja grup aktywnych graczy, gotowych zaangażować się w rozwój branży oraz zaopiniowanie i wybór propozycji projektów do zrealizowania w roku 2017 i kolejnych. Podczas dyskusji, omówiony został cel strategiczny cyklu spotkań, którym jest opracowanie niezbędnych działań wizerunkowych dla branży, promowanie rzetelnych dostawców oraz wsparcie ich rozwoju w wymiarze biznesowym, kompetencji i jakości świadczonych usług. SMB pozostaje dla tych działań platformą, na której zaangażowane w rozwój branży organizacje będą aktywnie działać.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki przeprowadzonej na przełomie sierpnia i września kolejnej edycji polskiego badania branży outsourcing cc. Wyniki wzbudziły niemałą dyskusję – zwłaszcza te, dotyczące poziomu rotacji, czy średniej stawki konsultanta. Powstały też pomysły dotyczące nowych modułów badania. Zostaną one wdrożone w 2017 roku.

Największą dyskusję wywołał temat dotyczący wizerunku branży, który omawiany był z punktu widzenia pracownika, klienta, dostawcy, regulatorów prawnych, a także samych dostawców usług cc. Dyskusja ta zakończyła się wyciągnięciem interesujących wniosków i uzgodnieniem propozycji konkretnych działań, które od początku przyszłego roku mogą zostać zrealizowane przez SMB oraz firmy outsourcing cc. Nie wszystkie wskazane kwestie związane z wizerunkiem były oczywiste, a niektóre powszechnie uznawane za istotne, okazały się dla uczestników spotkania mieć mniejsze znaczenie.

Część spotkania poświęcona była omówieniu propozycji konkretnych projektów, które będą realizowane w celu rozwoju branży, odbyła się dyskusja na ich temat. Wysoki priorytet nadano właśnie tym projektom, które mają budować pozytywny wizerunek branży i rzetelnych dostawców usług cc.

Kolejne spotkanie obędzie się już w połowie stycznia. Celem spotkania będzie omówienie szczegółowych założeń projektów i ich zainicjowanie. Planowana jest kontynuacja spotkań i dalsza integracja branży zgodnie z oczekiwaniami uczestników listopadowego spotkania.

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami spotkania oraz zaangażowaniem się w projekt rozwoju branży outsourcing cc prosimy o bezpośredni kontakt z SMB. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa i podejmowania działań. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować wyznaczone cele, bez względu na to, czy nasza organizacja jest małą, średnią czy też dużą firmą świadczącą usługi na zlecenie.

Kontakt do SMB w sprawie projektu rozwoju branży outsourcing cc:

Beata Szynkowska, koordynator projektów cc, beata.szynkowska@smb.pl

Marcin Sosnowski, dyrektor wykonawczy, marcin.sosnowski@smb.pl

Telefon do Biura Stowarzyszenia: + 48 22 555 33 10.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne