fb linkedin Newsletter

Podziękowania UODO dla SMB

Podziękowania UODO dla SMB

SMB otrzymało podziękowanie ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych za aktywny udział w konsultacjach społecznych projektu Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania. Projekt ten został przygotowany przez UODO jako kolejny etap w procesie zmierzającym do zatwierdzania kodeksów postępowania, które mają stanowić konkretne i prawnie wiążące wytyczne odnośnie stosowania RODO w poszczególnych branżach. Dołączanie do grona sygnatariuszy kodeksu będzie stanowiło oficjalne potwierdzenie, że dany podmiot wdrożył i prawidłowo stosuje RODO, czyli aktywnie chroni dane osobowe.

Warto podkreślić, że UODO uwzględnił szereg zgłoszonych przez SMB uwag. Urząd zrezygnował m.in. z wymogu posiadania kosztownego ubezpieczenia przez podmiot monitorujący przestrzeganie kodeksu.

Podmioty monitorujące kodeksy postępowania będą odpowiedzialne za stosowanie przez ich sygnatariuszy regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Szczegółowe regulacje branżowe dotyczące RODO będą ujęte w takich właśnie kodeksach przygotowanych wspólnie przez UODO i organizacje branżowe. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jest autorem Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego. Wiodącą rolę przy tworzeniu kodeksu mają członkowie SMB, w tym kancelaria CORE Law z Bartoszem Pilcem i Tomaszem Grzybowskim na czele. Zgodnie z ostatnimi informacjami z UODO, KODO to jeden z najbardziej zaawansowanych kodeksów branżowych w tym zakresie. Obecnie trwają rozmowy z UODO i konsultacje społeczne.

Z ankiety przeprowadzonej przez SMB wśród organizacji zainteresowanych zagadnieniami marketingu bezpośredniego wynika, że kontrahenci 74% firm oczekują potwierdzenia, że firma prawidłowo przetwarza dane osobowe (poprzez audyt, przekazanie dokumentacji, inne...). Tymczasem 87% firm przyznaje, że w organizacji i/lub u jej klientów i partnerów biznesowych pojawiają się wątpliwości i pytania dotyczące prawidłowego interpretowania przepisów RODO. Dotyczy to zarówno dużych, średnich jak i małych przedsiębiorstw. Ponad 90% firm widzi potrzebę potwierdzenia z UODO jasnej interpretacji przepisów ułatwiających stosowanie RODO w praktyce. Dokumenty takie, jak KODO przygotowywany przez SMB będą służyły jako praktyczna wykładnia przepisów RODO i staną się dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców w zakresie RODO i regulacji branżowych. 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne