fb linkedin Newsletter

Polish Contact Center Award: dziś dowiemy się kto zdobył statuetki!

Polish Contact Center Award: dziś dowiemy się kto zdobył statuetki!

Celem konkursu jest promocja i zwiększenie prestiżu pracy w zdalnej obsłudze klienta. Pragniemy identyfikować i promować najlepsze praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży contact center.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB i jest największym projektem branżowym w obszarze zdalnej komunikacji z klientami.

W jego realizację zaangażowanych jest co roku ponad 100 specjalistów i ekspertów z branży.

Uczestnikami i partnerami konkursu są organizacje i ludzie, dla których doskonałość w obsłudze klienta oraz tworzenie i promocja najwyższych rynkowych standardów są celami nadrzędnymi. 

Więcej:https://pcca.pl/

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne