fb linkedin Newsletter

Powstał Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail

Powstał Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail

Wiodące firmy branży Direct Mail, działającej w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB (tworzące Radę Rynku Direct Mail), stworzyły i podpisały Kodeks Dobrych Praktyk. 

 

Dokument stanowi wyznacznik standardów postępowania i norm etycznych. Będąc formą samoregulacji branżowej, podsumowuje zasady działalności firm branży Direct Mail w pełnym spektrum ich funkcjonowania obejmującym trzy obszary: relacji z otoczeniem, klientami i wewnątrzśrodowiskowymi.

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail powstał, aby popularyzować postawy i zachowania biznesowe, których przestrzegają jego sygnatariusze chcący funkcjonować na rynku według zasad fair play i zachęcić do najlepszych praktyk pozostałą część rynku.  Do kodeksu przystąpiły firmy, kierujące się dobrem branży, Klientów oraz pracowników, za których czują się odpowiedzialne.

 

- Na polskim rynku od dawna brakowało jasnych i klarownych wytycznych dotyczących funkcjonowania branży Direct Marketing, a w szczególności obszaru Direct Mail. Badania pokazują, że jest to bardzo efektywna forma komunikacji z klientami, umiejętnie zaplanowana i przygotowana, przynosi zaskakująco pozytywne wyniki. Dlatego, ważne jest by propagować ten istotny kanał komunikacji, ale również odpowiedzialnie wdrażać standardy wspierające jego rozwój – mówiIsabella Krüger-Pawlowski, Managing Director w METRO Advertising i dodaje: - Kodeks Dobrych Praktyk Branży DM w zwięzły, przejrzysty i przystępny sposób reguluje rynek DM. Kodeks powołuje się na uniwersalne wartości ważne w każdej dziedzinie biznesuna przykład przyjazne środowisku rozwiązania procesowe i technologiczne.Uważam, że to duży krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku DM.

 

Kodeks wszedł w życie z dniem podpisania deklaracji przystąpienia przez firmy uczestniczące w Radzie ds. Rynku DM. Obecnie w Radzie zasiada dziewięć firm reprezentujących różne obszary branży, m. in. dystrybutorów materiałów drukowanych oraz agencji tworzących kampanie reklamowe przy użyciu direct mail. W skład Rady wchodzą: Poczta Polska, Skarbnica Narodowa, CTRL System, PostMaster, ABC Direct, EDC Direct, Media Central, Metro Advertising oraz No Limits24. Sygnatariusze kodeksu zachęcają inne podmioty z branży do przystąpienia do kodeksu.

Treść Kodeksu Dobrych Praktyk branży Direct Mail dostępna tutaj: https://smb.pl/news/kodeks-dobrych-praktyk-branzy-direct-mail-dm

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne