fb linkedin Newsletter

Prawie 85 tys. nośników OOH, liderem AMS

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) publikuje raport.

Według raportu IGRZ liczba nośników reklamy wyniosła w Polsce 31 grudnia 2013 r. łączną liczbę 84 867 sztuk, wliczając nośniki wszystkich formatów - od standardowych przez poszczególne formaty oraz konstrukcje nietypowe. Liczba ta zawiera także wykorzystywane wyłącznie czasowo konstrukcje na ścianach budynków. Biorąc pod uwagę brak w zestawieniu nośników małego formatu firmy LiftBoards (firma zakończyła działalność) oraz ujęcie w raporcie nośników firmy CAM Media, łączna liczba nośników reklamy nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku.

Istotne znaczenie dla rynku OOH w Polsce ma fakt radykalnego zmniejszenia powierzchni ekspozycyjnych na standardowych nośnikach formatu 12 mkw. W ciągu pięciu ostatnich lat ich liczba spadła o blisko 13 tys. i zrównała się praktycznie z liczbą powierzchni premium typu frontlight 18 mkw., które od kilku lat generują największe przychody w branży (zgodnie z ostatnimi szacunkami blisko 40 proc. przychodów branży OOH pochodzi ze sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach premium frontlight 18 mkw.).

Standardowe nośniki formatu 12 mkw. były przez pierwszą dekadę rozwoju reklamy OOH w Polsce główną siłą napędową rynku. Na koniec 2000 r. liczba powierzchni ekspozycyjnych na tych nośnikach osiągnęła liczbę bliską 52 tys. sztuk. Potem ich liczba zaczęła się zmniejszać. Wynikało to z faktu uruchomienia dużych inwestycji w zakresie rozwoju nośników typu frontlight 18 mkw., które stały się bardziej rentowne. Dlatego ich liczba będzie w perspektywie rozwoju rynku OOH rosnąć.

Biorąc pod uwagę łączną liczbę posiadanych nośników reklamy, największą ich liczbą na koniec 2013 r. dysponuje firma AMS SA (47 tys.), dalej Ströer (14 tys.), Clear Channel Poland (8 tys.), Cityboard Media (6 tys.) oraz Mini Media (4 tys.). Dla takiej kolejności decydująca jest liczba nośników małego formatu.

(za MMP24)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne