fb linkedin Newsletter

Prawo komunikacji elektronicznej i e-Privacy - spotkanie z Departamentem Telekomunikacji KPRM

Prawo komunikacji elektronicznej i e-Privacy - spotkanie z Departamentem Telekomunikacji KPRM

7 kwietnia odbyło się spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z Departamentem Telekomunikacji Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Na spotkaniu zostały poruszone 2 bardzo ważne dla branży kwestie:

  • Projekt unijnego rozporządzenia E-Privacy, który jest dyskutowany obecnie na poziomie instytucji UE. Polska, tak jak inne kraje ma teraz możliwość wniesienia kolejnych uwag do projektu. PSM SMB w marcu jako członek FEDMA brało udział w spotkaniu ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej. To otworzyło drogę do dalszych rozmów z KPRM, zwłaszcza w zakresie projektowanych przepisów dotyczących m.in. prefiksu telemarketingowego. Departament Telekomunikacji  przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów jest otwarty na dyskusję w tym obszarze i planuje włączyć Stowarzyszenie w prace nad przyszłym wdrożeniem rozporządzenia E-Privacy do polskiego prawa.
  • Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej i zgłoszonych przez Stowarzyszenie wspólnie z IAB, PSSB, PIAP i BCC uwag w ramach wspólnego apelu dotyczącego koniecznych zmian w uzasadnieniu projektu odnośnie stwierdzenia, że powinna być zbierana odrębna zgoda na każdy kanał komunikacji marketingowej. Istnieje duża szansa, że uwagi zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie uzasadnienia do ustawy, temat jest jednak nadal procedowany, dlatego o ostatecznym rozwiązaniu kwestii będziemy mogli mówić po podpisaniu ustawy. Link do najbardziej aktualnego projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336501/12703267/12703268/dokument497760.pdf i uzasadnienia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336501/12703267/12703268/dokument497761.pdf.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Prociowi - Dyrektorowi Departamentu Telekomunikacji w KPRM i zespołowi Departamentu za otwartą i merytoryczną dyskusję na temat regulacji, które będą najlepsze zarówno dla konsumentów, jak i branży.

Podczas spotkania branżę reprezentowali Magdalena Brzeska – Prezes PSM SMB oraz mec. Bartosz Pilc z CORE Law Grzybowski&Pilc – kancelarii członkowskiej SMB

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne