fb linkedin Newsletter

Rada ds. RODO w marketingu (obecnie Rada ds. prawa marketingu) przy SMB - spotkanie inauguracyjne

Rada ds. RODO w marketingu (obecnie Rada ds. prawa marketingu) przy SMB - spotkanie inauguracyjne

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB powołało Radę ds. RODO w marketingu przy SMB.

Do zadań Rady ds. RODO będzie należało:

  • monitorowanie zmian prawnych, orzeczeń i interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • opracowanie Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego (KODO);
  • podejmowanie aktualnych tematów w obszarze ochrony danych osobowych i innych zagadnień wpływających na kształt regulacji branży marketingu, zwłaszcza bezpośredniego;
  • wymiana doświadczeń, identyfikowanie i popularyzowanie najlepszych praktyk;
  • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze regulacji rynku;
  • wsparcie komunikacji między regulatorami a rynkiem marketingu bezpośredniego.

Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 4 lutego 2019 r.  Rada ds. RODO dyskutowała o wyroku Sąd Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (sygn. IV Ca 1873/16) uznającym, że art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (zakaz dzwonienia do konsumentów w celach marketingowych) nie wyłącza możliwości kontaktu w celu uzyskania takiej zgody.

Ponadto członkowie Rady rozmawiali o zapowiedzianych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych kontrolach w branży telemarketingowej oraz o zawartym porozumieniu między UODO, UOKiK i UKE o ograniczaniu agresywnego telemarketingu.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne