fb linkedin Newsletter

REKRUTACJA NA STUDIUM ON-LINE "MENEDŻER CONTACT CENTER" - EDYCJA 2023/24

REKRUTACJA NA STUDIUM ON-LINE

REKRUTACJA NA STUDIUM ON-LINE "MENEDŻER CONTACT CENTER" - EDYCJA 2023/24

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania) oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, zapraszają do dołączenia do VI edycji Studium "Menedżer Contact Center". Jedynego w Polsce programu rozwoju kompetencji menedżerskich dedykowanego branży cc.

Opis kierunku:
Kompleksowy projekt przygotowujący do pracy w zakresie zarządzania jednostkami typu contact center oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Studium Menedżer Contact Center to pierwszy w Polsce projekt edukacyjny o randze akademickiej dedykowany menedżerom, supervisorom, specjalistom oraz osobom aspirującym do zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta i sprzedaży oraz całych jednostek Contact Center, przygotowany wspólnie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.
 

  • FORMA ON-LINE

Forma Studium jest realizowane on-line, poprzez aplikacje ZOOM. Gwarantuje to wygodę i komfort udziału w szkoleniach.  Umożliwia to także udziału w Studium osobom spoza Warszawy. Na życzenie grupy jest możliwe zorganizowania wybranych szkoleń w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • PRAKTYCZNY PROGRAM

Zajęcia w ramach Studium koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania wszystkimi poziomami operacyjnymi. Wykłady i warsztaty obejmują kompleksowy zakres zagadnień istotnych dla praktycznego zarządzania jednostkami wykorzystującymi narzędzia contact center (telefon, chat, mail, automatyzacja procesów etc.). Celem Studium Menedżer CC jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi służących do profesjonalnego organizowania i zarządzania pracą jednostek zdalnej obsługi klienta i sprzedaży CC.

  • PRAKTYCY BIZNESU

Wykładowcy to eksperci rynku zdalnej obsługi klienta i sprzedaży reprezentujący znane marki oraz wykładowcy akademiccy z biznesowym doświadczeniem. Dobieramy wykładowców, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży oraz dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym.

  • KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Rozwijamy kluczowe kompetencje menedżera, dotyczące motywowania, zarządzania zespołem, przywództwa, negocjacji, sztuki prezentacji, udzielania feedbacku oraz savoir vivre w biznesie.

  • CERTYFIKACJA

Ukończenie całego programu Studium uprawnia do otrzymania certyfikatu sygnowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Bądź jednym z pierwszych menedżerów na rynku, który posiada poświadczenie kwalifikacji zawodowych i dołącz do absolwentów uczelni. Studium zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze menedżera zespołów zdalnej obsługi klienta, sprzedaży i jednostek contact center.

 

Profil absolwenta – studium zostało przygotowane dla:

· Menedżerów, supervisorów/kierowników oraz specjalistów, chcących rozwijać kluczowe kompetencje oraz poszerzać swoją wiedzę z zakresu branży contact center.

· Osób aspirujących do zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta i sprzedaży oraz całych jednostek Contact Center

· To również atrakcyjna oferta dla firm, które chcę przyśpieszyć rozwój swoich pracowników.

 

Unikalne i dodatkowe korzyści z udziału Studium:

· ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁÓW CC

Przejdź dwudniowe szkolenie z metody FRIS, która opisuje sposoby myślenia i działania. Naucz się jak wykorzystywać naturalne predyspozycje członków zespołu oraz własne. Szkolenie w cenie Studium Menedżer Contact Center!

· ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROCESAMI I JAKOŚCIĄ - TRZY DWUDNIOWE SZKOLENIA

Przejdź dwudniowe szkolenie z zarządzania projektami i naucz się realizować cele. Dowiedz się jak optymalizować i zarządzać procesami biznesowymi oraz jak zarządzać jakością. Szkolenia w cenie Studium Menedżer Contact Center!

· NARZĘDZIA ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW CONTACT CENTER

Poznaj nowoczesne formy rozwoju kompetencji pracowników i zwiększ efektywność zespołów w CC. Zyskaj bogate źródło inspiracji w oparciu o sprawdzone praktyki innych organizacji.

· ZAGADNIENIA PRAWNE CONTACT CENTER

Zapoznaj się z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi. Możliwość skorzystania z konsultacji.

 

Program rozwoju kluczowych kompetencji menedżera:

· PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

Zdobądź wiedzę z zakresu motywacji oraz wywierania wpływu, aby lepiej zarządzać zespołem i realizować cele.

· SZTUKA PREZENTACJI, NEGOCJACJI I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

Naucz się profesjonalnie prezentować na spotkaniach oraz negocjować w środowisku biznesowym.

· KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE

Naucz się wyzwalać swoją kreatywność i moderować pracę zespołu, aby tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania w organizacji.  

· FEEDBACK ORAZ OCENA PRACY

Rozwiń umiejętności udzielania informacji zwrotnej, aby budować zaangażowanie i motywację oraz podnosić efektywność pracy współpracowników.

Dodatkowe korzyści udziału w Studium Menedżer Contact Center:

· POSZERZ SWOJĄ PERSPEKTYWĘ

Poznaj szerokie zagadnienia z zakresu zarządzania jednostkami contact center i zostań liderem w organizacji. Specjalistyczna wiedza, to kolejny krok do zostania ekspertem branży contact center.

· ROZWIŃ KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Trenuj umiejętności menedżerskie podczas prowadzonych szkoleń i zostań inspirującym przywódcą. Otrzymaj certyfikat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i SMB, poświadczający kwalifikacje zawodowe.

· DOŁĄCZ DO KLUBU MENEDŻERÓW CC

Uczestnicy Studium Menedżer Contact Center otrzymują zaproszenie do bezpłatnego członkostwa w klubie menedżerów, który zrzesza wybitnych ekspertów branżowych. Dołącz do sieci kontaktów, które ułatwią wymianę doświadczeń z najlepszymi praktykami biznesu.

· BOGATE ŹRÓDŁO WIEDZY I INSPIRACJI

Wykładowcy Studium to grono 17 praktyków biznesu, którzy dzielą się własnym doświadczeniem oraz dobrymi praktykami z własnych organizacji. Analiza casów oraz przykłady rozwiązań, są bogatym źródłem praktycznych rozwiązań i inspiracji do wdrażania zmian w organizacji. Poznaj najnowsze rozwiązania stosowane w największych firmach w Polsce.

· UNIKALNE MATERIAŁY BRANŻOWE

Uczestnicy Studium Menedżer Contact Center, otrzymują bogate materiały edukacyjne. Dodatkowo członkowie w Klubie Menedżerów CC mogą korzystać z wielu specjalnych ofert dostępnych tylko dla nich.

 

Tryb nauki Studium Menedżer Contact Center:

Studium to dwusemestralny kurs prowadzony w formule studiów zaocznych – zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (w soboty i niedziele oraz uwzględniają przerwy świąteczne) w formie on-line. Każdy z bloków tematycznych jest samodzielnym pakietem szkoleniowym uwzględniającym casy, praktyczne przykłady i rzeczowe analizy. Każdy z nich przygotowany został z uwzględnieniem interaktywnej metodyki nauczania (warsztaty, dyskusje, wspólne analizy). Istnieje możliwość uczestniczenia w poszczególnych blokach tematycznych lub w całym programie Studium, co rekomendujemy jako kompleksowy i spójny merytorycznie zakres nauczania.

 

Szczegółowe informacje na temat Studium:

Informator Studium Menedżer Contact Center  -  DO POBRANIA PONIŻEJ

Informacje organizacyjne:

· Termin rekrutacji: od 19 czerwca do 12 października 2023 r.

· Rozpoczęcie Studium: październik 2023 r.

· Szczegółowy harmonogram zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

· podanie o przyjęcie na studium DO POBRANIA PONIŻEJ

· CV

 

Dokumenty można złożyć osobiście lub w formie on-line na adres: jaroslaw.izycki@smb.pl

Dokumenty w wersji papierowej można złożyć:

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004

pon.-pt.: 10.00 - 16.00

tel.: 022 55 34 190

 

Informacji na temat Studium udziela:

Jarosław Iżycki

Kierownik projektu Studium Menedżer Contact Center

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Mail: jaroslaw.izycki@smb.pl

Tel. 785-408-500

 

Kluczowe korzyści Studium Menedżer Contact Center:

· Ponad 200 h sesji szkoleniowych i wykładów

· Zajęcia z ekspertami i praktykami biznesu

· Casy study oraz praktyczne rozwiązania

· Certyfikat poświadczający kwalifikacje menedżerskie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

· Członkostwo w Klubie Menedżerów CC

· Materiały dydaktyczne i branżowe

· Budowanie sieci kontaktów w branży

· Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk między uczestnikami różnych jednostek CC

Zainwestuj w rozwój kompetencji, zdobądź kwalifikacje i rozwiń karierę w branży contact center!

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne