fb linkedin Newsletter

SMB konsultuje nowe Prawo komunikacji elektronicznej - Prawo komunikacji elektronicznej/ Warsztaty nr 02 - 28 kwietnia 2020 r.

SMB konsultuje nowe Prawo komunikacji elektronicznej - Prawo komunikacji elektronicznej/ Warsztaty nr 02 - 28 kwietnia 2020 r.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji wzięło udział prekonsultacjach ws. nowej ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. Zadaniem ustawy ma być wdrożenie unijnej dyrektywy – Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Poza tym, ustawa musi być zgodna również z innymi dyrektywami UE, w tym dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy).

W bieżącej rundzie konsultacji skupiliśmy się przede wszystkim na art. 343 (komunikacja marketingowa) oraz art. 391 i kolejnych, które określają zasady karania za naruszenie reguł marketingu w komunikacji elektronicznej.

Oto najważniejsze założenia projektu nowej ustawy z punktu widzenia naszej branży:

  1. Zasady wyrażania zgody na marketing, określone w art. 343 projektu, nie zmieniają się istotnie w stosunku do dotychczasowego art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Nadal wymagana jest zawsze zgoda. Projekt nie różnicuje przedsiębiorców od konsumentów. Nie został również uwzględniony system soft opt-in, który jest niezwykle potrzebny zwłaszcza w komunikacji B2B.
  2. Organem właściwym do egzekwowania stosowania przepisów o marketingu elektronicznym w dalszym ciągu pozostaje Prezes UKE, a nie Prezes UODO.

    3. Zmieniają się istotnie reguły nakładania kar. Według projektu za naruszenie zakazu komunikacji marketingowej bez zgody odbiorcy przewidywana jest kara w wysokości do 3% ubiegłorocznego        obrotu albo 5 mln zł (w zależności od przypadku zastosowanie znajduje kwota wyższa).

„Co ciekawe, na obecnym etapie projekt nie mówi „do 5 mln", ale sztywno 5 mln. Jest to jedna z kluczowym kwestii, jakie powinny być doprecyzowane w dalszych pracach nad projektem ustawy" - mówi mec. Tomasz Grzybowski z CORE Law reprezentujący SMB w rozmowach z Ministerstwem.

SMB podjęło działania w kierunku:

  1. Wprowadzenia do projektu ustawy prawnej definicji marketingu bezpośredniego, której dotąd bardzo brakowało w przepisach regulujących działania marketingowe.
  2. Wdrożenia systemu soft opt-in, przynajmniej dla komunikacji B2B.
  3. Wyłączenia przedsiębiorców z zastosowania art. 343 nowej ustawy.
  4. Skoncentrowania kompetencji do nakładania kar u Prezesa UODO.
  5. Korekty w zapisie dotyczącym nakładania kar ("do 5 mln" zamiast „5 mln").
Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne