fb linkedin Newsletter

SMB konsultuje projekt Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania - 3 lipca 2020 r.

SMB konsultuje projekt Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania  -        3 lipca 2020 r.

SMB w odpowiedzi na zaproszenie UODO do udziału w konsultacjach projektu Wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania przesłało komentarze i uwagi do projektu.

"Wierzymy, że nasze uwagi jako głos sektora prywatnego spotkają się z otwartością i pełnym zrozumieniem UODO. Wyraziliśmy pełną gotowość do dalszych prac nad projektem Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego. Najnowsza wersja projektu została przez nas przedstawiona UODO w marcu 2020 r. Liczymy na szybki powrót do bieżących prac nad projektem w trybie roboczych warsztatów, oczywiście zorganizowanych odpowiednio do wyzwań związanych z panującym stanem epidemii." - powiedziała Magdalena Brzeska Prezes SMB.

W ramach konsultacji SMB poruszyło m.in. zagadnienia: 

1. Niezależność podmiotu monitorującego w stosunku do twórców, kandydatów i członków kodeksu oraz przedstawicieli zawodu, branży lub sektora, do których ma zastosowanie dany kodeks.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotu monitorującego lub inny dowód posiadania aktywów finansowych.

3. Mechanizmy zabezpieczenia finansowego np. w przypadku zmniejszenia liczby członków kodeksu lub znaczących opóźnień w płatnościach. 

4. Skargi na działania podmiotu monitorującego.

Działania SMB w tym zakresie służą przygotowaniu jasnych i pragmatycznych zasad umożliwiających sprawne tworzenie i funkcjonowanie ciał monitorujących.

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne