fb linkedin Newsletter

SMB zbadało branżę outsourcing call/contact center

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB opublikowało „Raport branży outsourcing call/contact center”, przygotowany na podstawie własnych badań z czerwca 2014 roku. Jest to pierwsza w Polsce tak szczegółowa analiza rynku firm działających w obszarze telemarketingu i usług call/ contact center na zlecenie.


Niepełne i rozproszone do tej pory informacje o rynku nie pozwalały na jednoznaczną i w pełni wiarygodną ocenę wielkości i specyfiki sektora outsourcingu call center w Polsce. Ten brak całościowego zestawienia zobligował Stowarzyszenie do wykonania badania, a następnie analizy uzyskanych danych. Podstawowymi celami badania było zidentyfikowanie wielkości rynku w odniesieniu do liczby firm świadczących usługi call center na zlecenie, liczby stanowisk operatorskich, którymi te firmy dysponują oraz liczby lokalizacji, w których usługi są świadczone. Dzięki wynikom badania możliwe było również zweryfikowanie obiegowych opinii na temat rozproszenia rynku, działania na nim wielu małych podmiotów, a także częstego pojawiania się i znikania firm działających w tej branży. Istotne było również sprawdzenie, jaki jest stosunek branży podawania informacji o swojej działalności i zainteresowania sytuacją na rynku.

Raport zawiera szczegółową analizę danych opatrzoną komentarzami ekspertów. Dane prezentowane w raporcie dotyczą liczby i wielkości firm działających na rynku. „To oczywiście dopiero pierwszy krok w pełnym podsumowaniu tego sektora. W tej edycji skupiliśmy się bardziej na zidentyfikowaniu i dotarciu do całości rynku niż na pozyskaniu szerokiego spektrum danych. Udało nam się potwierdzić skalę branży i zdiagnozować jej otwartość na samoocenę. Jesteśmy w dobrym punkcie do dalszych badań.” – komentuje badanie Marcin Sosnowski, Dyrektor wykonawczy SMB.

Stowarzyszenie będzie dążyło do systematycznej aktualizacji danych w kolejnych edycjach badania, co pozwoli na bieżąco śledzić zmiany tego dynamicznego rynku.

SMB, które od lat zaangażowane jest w integrację i rozwój polskiego rynku marketingu bezpośredniego, wierzy, że docelowo raport przyczyni się do większej profesjonalizacji sektora i umożliwi jego wiarygodne porównanie do innych rynków europejskich.

Raport jest dostępny publicznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB: www.smb.pl/badania_smb.

Baza danych, powstała w trakcie badania, która zawiera informacje o poszczególnych firmach – dostawcach usług call center jest dostępna nieodpłatnie dla członków SMB, a także odpłatnie dla firm, które nie należą do Stowarzyszenia. W tej sprawie prosimy o kontakt z biurem SMB: info@smb.pl lub 48 22 555 33 10.

Serdecznie przepraszamy firmę Telmon Sp. z o.o. S.K.A. za to, że jej nazwa przez pomyłkę nie znalazła się w treści raportu na liście firm, które udzieliły odpowiedzi w trakcie badania. Jednocześnie informujemy, że firma wzięła udział w badaniu, za co bardzo dziękujemy.

(za Biuro Prasowe SMB)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne