fb linkedin Newsletter

Spotkanie przedstawicieli SMB w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie rozporządzenia e-privacy - 31 marca 2019 r.

Spotkanie przedstawicieli SMB w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie rozporządzenia e-privacy - 31 marca 2019 r.

21 marca 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia oraz Ministerstwa, które dotyczyło prac nad projektem nowego unijnego rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (e-privacy). Jest to kolejny po RODO unijny akt prawny, który może jeszcze bardziej wpłynąć na codzienność marketingu bezpośredniego, układając na nowo m.in. e-mail marketing oraz telemarketing.

W czasie spotkania Magdalena Brzeska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz mec. Bartosz Pilc z kancelarii CORE Law Grzybowski & Pilc, przedstawiali stanowisko Stowarzyszenia wobec projektu rozporządzenia w zakresie kluczowych dla branży marketingu bezpośredniego kwestii takich, jak:

  • definicja marketingu bezpośredniego oraz zautomatyzowanych systemów wywoływania i łączności;
  • wymóg stosowania specjalnych prefiksów dla połączeń związanych z marketingiem bezpośrednim;
  • marketing bezpośredni w relacjach business-to-business oraz w celach niekomercyjnych;
  • praktyka stosowania tzw. reguły soft opt-in, czyli możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej wobec własnych klientów bez ich aktywnej zgody.
Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne