fb linkedin Newsletter

Statut

Statut reguluje zasady, zakres i sposób działalności Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, którego celem jest promowanie i współtworzenie odpowiednich warunków ramowych dla innowacyjności i akceptacji społecznej marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. Zaakceptowanie Statutu stanowi jeden z głównych warunków członkostwa w SMB.

Plik do pobrania:

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne