fb linkedin Newsletter

Edycja 2020-2021 - informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje na temat aktualnej edycji

Studium Menedżer Contact Center to jedyny w Polsce i unikalny w skali europejskiej program edukacyjny o randze akademickiej dla branży contact center.

Projekt prowadzony jest wspólnie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

12 grudnia 2020 r. rozpoczęła się III edycja programu. W trakcie dwóch semestrów nauki uczestnicy Studium wezmą udział w ponad 200 godzinach lekcyjnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez wybitnych wykładowców akademickich z obszaru zarządzania oraz ekspertów branży zdalnej komunikacji z klientami.

PROFIL ABSOLWENTA

Studium to program rozwoju kompetencji i postaw dedykowany menedżerom, supervisorom, kierownikom, specjalistom oraz osobom aspirującym do zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta, sprzedaży lub ich poszczególnymi obszarami/zespołami.

Studium to także wartościowe uzupełnienie wewnętrznych systemów rozwojowych dla firm, które chcą przyspieszyć rozwój swoich pracowników.

TRYB NAUKI

Studium to dwusemestralny kurs prowadzony w formule studiów zaocznych – zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (w soboty i niedziele) na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie oraz w systemie nauczania on-line. Każdy z bloków tematycznych może być samodzielnym pakietem szkoleniowym uwzględniającym casy, praktyczne przykłady i rzeczowe analizy. Każdy z nich przygotowany został z uwzględnieniem interaktywnej metodyki nauczania (warsztaty, dyskusje, wspólne analizy).

Uczestnicy Studium mają możliwość prowadzenia wartościowych dyskusji i wymiany poglądów w ramach grupy, a także z wykładowcami zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi w trakcie całego roku nauki.

W ramach Studium organizowane są także wizyty studyjne w różnych contact center.

Uczestnicy Studium otrzymują zaproszenie do Klubu Menedżerów Contact Center, w ramach którego mogą dodatkowo prowadzić dyskusję i wymianę wiedzy z innymi ekspertami branży cc.

PROGRAM

Zajęcia w ramach Studium koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania wszystkimi poziomami operacyjnymi w contact center. Wykłady i warsztaty obejmują kompleksowy zakres zagadnień istotnych dla praktycznego zarządzania jednostkami wykorzystującymi narzędzia wielokanałowej komunikacji z klientami (telefon, chat, mail etc.).

Celem Studium jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi służących do profesjonalnego organizowania i zarządzania pracą jednostek zdalnej obsługi klienta i sprzedaży.

Każdy z bloków tematycznych może być samodzielnym szkoleniem - całościowo tworzą one kompleksowy program, dzięki któremu uczestnicy Studium mogą rozwinąć kluczowe kompetencje i postawy niezbędne do skutecznego działania.

Program Studium obejmuje 3 obszary, w które pogrupowane są poszczególne przedmioty:

 • zarządzanie zespołami cc
 • rozwój osobisty menedżera cc
 • zarządzanie kluczowymi obszarami cc

Szczegółowy program i harmonogram zjazdów zawiera folder informacyjny dostępny na dole strony.

WYKŁADOWCY

Wykładowcy to eksperci rynku zdalnej obsługi klienta i sprzedaży reprezentujący znane marki oraz wykładowcy akademiccy z biznesowym doświadczeniem. Dobieramy wykładowców, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży oraz dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym.

KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERA CC

Studium rozwija kluczowe kompetencje i postawy współczesnych menedżerów jednostek cc.

 • PRZYWÓDZTWO Poznaj wiedzę z zakresu motywacji oraz wywierania wpływu, aby lepiej zarządzać zespołem i realizować cele.
 • KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE Zostań wizjonerem i udoskonalaj organizację w oparciu o najnowsze narzędzia z zakresu design thinking.
 • OCENA PRACY ORAZ FEEDBACK Rozwiń umiejętności udzielania informacji zwrotnej, aby budować zaangażowanie i motywację oraz podnosić efektywność pracy współpracowników.
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Umiejętnie wprowadzaj zmiany w organizacji, zarządzaj oporem przed zmianą.
 • ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Wykorzystaj metodę zarządzania przez cele i naucz się je przekładać na indywidualne cele pracowników, podnosząc ich motywację, aktywność i inicjatywę.
 • SZTUKA PREZENTACJI, NEGOCJACJI I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE Naucz się profesjonalnie prezentować na spotkaniach oraz negocjować w środowisku biznesowym.
 • ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁÓW CC Przejdź m.in. dwudniowe szkolenie z metody FRIS, która opisuje sposoby myślenia i działania. Naucz się jak wykorzystywać naturalne predyspozycje własne oraz członków zespołu. Szkolenie w cenie Studium Menedżer Contact Center!
 • ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI OBSZARAMI W CC (PROJEKTAMI, PROCESAMI, JAKOŚCIĄ) Przejdź dwudniowe szkolenia w każdym z kluczowych obszarów cc - dowiedz się jak prowadzić projekty w cc, optymalizować i zarządzać procesami oraz jak zarządzać jakością.
 • NARZĘDZIA ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW CONTACT CENTER Poznaj nowoczesne formy rozwoju kompetencji pracowników i zwiększ efektywność zespołów w cc. Zyskaj bogate źródło inspiracji w oparciu o sprawdzone praktyki innych organizacji.
 • ZAGADNIENIA PRAWNE CONTACT CENTER Zapoznaj się z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi istotnymi dla branży Możliwość skorzystania z konsultacji.

DODATKOWE KORZYŚCI

POSZERZ SWOJĄ PERSPEKTYWĘ

Poznaj różnorodne zagadnienia z zakresu zarządzania jednostkami cc i zostań liderem w organizacji. Specjalistyczna wiedza, to niezwykle istotny element, jeśli zamierzasz zostać ekspertem w branży contact center.

ROZWIŃ KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Trenuj umiejętności menedżerskie podczas prowadzonych szkoleń i zostań inspirującym przywódcą. Otrzymaj certyfikat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i SMB, poświadczający kwalifikacje zawodowe. 

DOŁĄCZ DO KLUBU MENEDŻERÓW CC

Uczestnicy Studium Menedżer Contact Center otrzymują zaproszenie do bezpłatnego członkostwa w klubie menedżerów, który zrzesza wybitnych ekspertów branżowych. Dołącz do sieci kontaktów, które ułatwią wymianę doświadczenia z najlepszymi praktykami biznesu.

ZYSKAJ BOGATE ŹRÓDŁO WIEDZY I INSPIRACJI

Wykładowcy Studium to praktycy biznesu, którzy dzielą się własnym doświadczeniem oraz dobrymi praktykami z własnych organizacji. Analiza casów oraz przykłady rozwiązań, są bogatym źródłem praktycznych rozwiązań i inspiracji do wdrażania zmian w organizacji. Poznaj najnowsze rozwiązania stosowane w największych firmach w Polsce.

CERTYFIKACJA

Na zakończenie nauki w ramach Studium uczestnicy programu mają możliwość przystąpienia do egzaminu zaliczającego. Pozytywne zaliczenie egzaminu oraz wymagana frekwencja na wykładach gwarantuje uzyskanie dyplomu ukończenia Studium wydanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i SMB. Dyplom jest jedynym na rynku certyfikatem dokumentującym udział w programie edukacyjnym zapewniającym kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze menedżera zespołów zdalnej obsługi klienta, sprzedaży i jednostek contact center.

INWESTYCJA

Standardowa cena udziału w programie edukacyjnym Studium Menedżer Contact Center to 8 000 zł.

Dzięki współpracy SMB z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego każdy uczestnik Studium może skorzystać z dofinansowania nauki w kwocie 2000 zł - cena udziału w Studium to 6000 zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Dla organizacji, które zamierzają zainwestować w rozwój kadry pracowniczej dla większej liczby osób lub w ramach kilkuletniego programu rozwojowego dostępne są dodatkowe możliwości dofinansowania udziału w Studium. Zapraszamy do kontaktu.

REKRUTACJA, WYMAGANE DOKUMENTY

Uwaga: część wykładów w ramach Studium będzie dostępna w formule otwartej dla osób nie będących uczestnikami Studium - szczegółowe informacje dostępne są u koordynatora programu (dane kontaktowe poniżej).

Udział w Studium wymaga złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studium (formularz do pobrania poniżej)
 • CV

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004

pon-pt: 10.00 - 16.00

tel.: 022 55 34 190

mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji na temat Studium udziela:

Jarosław Iżycki

email: jaroslaw.izycki@smb.pl

tel. 785 408 500

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne