fb linkedin Newsletter

Studium "Menedżer Contact Center" - edycja 2021/22

Studium

Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
(Centrum Edukacji Fundacji Wydziału Zarządzania) Oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu Smb

Studium "Menedżer Contact Center"

Opis kierunku:

Kompleksowy projekt przygotowujący do pracy w zakresie zarządzania jednostkami typu contact center oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Studium Menedżer Contact Center to pierwszy w Polsce projekt edukacyjny o randze akademickiej dedykowany menedżerom, supervisorom, specjalistom oraz osobom aspirującym do zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta i sprzedaży oraz całych jednostek Contact Center, przygotowany wspólnie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.

 • NOWOŚĆ: FORMA HYBRYDOWA

Forma Studium jest hybrydowa, każdy uczestnik sam decyduje w jakiej formie będzie brał udział w poszczególnych zajęciach – stacjonarnie lub on-line. Tydzień przed każdymi zajęciami wysyłany jest mail z prośbą o wskazanie w jakiej formie uczestnicy będą brali udział. 

Zajęcia stacjonarne

Prowadzone są na uczelni, jeśli udział w szkoleniu stacjonarnym zadeklaruje min. 6 osób. Wykładowcy i trenerzy prowadzą zajęcia w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uczestnictwo on-line

Zajęcia prowadzone przez wykładowców są rejestrowane przez interaktywny system kamer i nagłośnienia. Umożliwia to udział także w formie on-line. To rozwiązanie daje możliwość wysłuchania części merytorycznej, udział w dyskusji, case study oraz pracę w grupach. 

Forma hybrydowa ma na celu umożliwienie wzięcia udziału w Studium osobom spoza Warszawy. Jest to także alternatywna i wygodna forma dla aktywnie zawodowych menedżerów, którzy mogą brać udział w zajęciach w zależności od potrzeb w dowolnej formie. Forma on-line umożliwia również udostępnienie uczestnikom nagrań z części zjazdów, w których nie mogli wziąć udziału.

Studium w formie on-line zostało przetestowane podczas III edycji, kiedy wyższe uczelnie i szkoły zostały zamknięte z powodów epidemiologicznych. Z uwagi na specyficzny charakter warsztatowy niektórych  szkoleń, w części z nich rekomendujemy udział w formie stacjonarnej, nie jest to jednak wymagane do zaliczenia Studium.

 • PRAKTYCZNY PROGRAM

Zajęcia w ramach Studium koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania wszystkimi poziomami operacyjnymi. Wykłady i warsztaty obejmują kompleksowy zakres zagadnień istotnych dla praktycznego zarządzania jednostkami wykorzystującymi narzędzia contact center (telefon, chat, mail, automatyzacja procesów etc.). Celem Studium Menedżer CC jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi służących do profesjonalnego organizowania i zarządzania pracą jednostek zdalnej obsługi klienta i sprzedaży CC.

 • PRAKTYCY BIZNESU

Wykładowcy to eksperci rynku zdalnej obsługi klienta i sprzedaży reprezentujący znane marki oraz wykładowcy akademiccy z biznesowym doświadczeniem. Dobieramy wykładowców, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży oraz dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym.

 • KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Rozwijamy kluczowe kompetencje menedżera, dotyczące motywowania, zarządzania zespołem, przywództwa, negocjacji, sztuki prezentacji, udzielania feedbacku oraz savoir vivre w biznesie.

 • CERTYFIKACJA

Ukończenie całego programu Studium uprawnia do otrzymania certyfikatu sygnowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Bądź jednym z pierwszych menedżerów na rynku, który posiada poświadczenie kwalifikacji zawodowych i dołącz do absolwentów uczelni. Studium zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze menedżera zespołów zdalnej obsługi klienta, sprzedaży i jednostek contact center.

Profil absolwenta – studium zostało przygotowane dla:

 • Menedżerów, supervisorów/kierowników oraz specjalistów, chcących rozwijać kluczowe kompetencje oraz poszerzać swoją wiedzę z zakresu branży contact center.
 • Osób aspirujących do zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta i sprzedaży oraz całych jednostek Contact Center

To również atrakcyjna oferta dla firm, które chcę przyśpieszyć rozwój swoich pracowników.

Unikalne i dodatkowe korzyści z udziału Studium:

 • ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁÓW CC

Przejdź dwudniowe szkolenie z metody FRIS, która opisuje sposoby myślenia i działania. Naucz się jak wykorzystywać naturalne predyspozycje członków zespołu oraz własne. Szkolenie w cenie Studium Menedżer Contact Center!

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROCESAMI I JAKOŚCIĄ - TRZY DWUDNIOWE SZKOLENIA

Przejdź dwudniowe szkolenie z zarządzania projektami i naucz się realizować cele. Dowiedz się jak optymalizować i zarządzać procesami biznesowymi oraz jak zarządzać jakością. Szkolenia w cenie Studium Menedżer Contact Center!

 • NARZĘDZIA ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW CONTACT CENTER

Poznaj nowoczesne formy rozwoju kompetencji pracowników i zwiększ efektywność zespołów w CC. Zyskaj bogate źródło inspiracji w oparciu o sprawdzone praktyki innych organizacji.

 • ZAGADNIENIA PRAWNE CONTACT CENTER

Zapoznaj się z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi. Możliwość skorzystania z konsultacji.

Program rozwoju kluczowych kompetencji menedżera:

 • PRZYWÓDZTWO

Zdobądź wiedzę z zakresu motywacji oraz wywierania wpływu, aby lepiej zarządzać zespołem i realizować cele.

 • SZTUKA PREZENTACJI, NEGOCJACJI I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

Naucz się profesjonalnie prezentować na spotkaniach oraz negocjować w środowisku biznesowym.

 • KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE

Zostań wizjonerem i udoskonalaj organizację w oparciu o najnowsze narzędzia z zakresu design thinking.

 • FEEDBACK ORAZ OCENA PRACY

Rozwiń umiejętności udzielania informacji zwrotnej, aby budować zaangażowanie i motywację oraz podnosić efektywność pracy współpracowników.

Dodatkowe korzyści udziału w Studium Menedżer Contact Center:

 • POSZERZ SWOJĄ PERSPEKTYWĘ

Poznaj szerokie zagadnienia z zakresu zarządzania jednostkami contact center i zostań liderem w organizacji. Specjalistyczna wiedza, to kolejny krok do zostania ekspertem branży contact center.

 • ROZWIŃ KLUCZOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Trenuj umiejętności menedżerskie podczas prowadzonych szkoleń i zostań inspirującym przywódcą. Otrzymaj certyfikat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i SMB, poświadczający kwalifikacje zawodowe.

 • DOŁĄCZ DO KLUBU MENEDŻERÓW CC

Uczestnicy Studium Menedżer Contact Center otrzymują zaproszenie do bezpłatnego członkostwa w klubie menedżerów, który zrzesza wybitnych ekspertów branżowych. Dołącz do sieci kontaktów, które ułatwią wymianę doświadczeń z najlepszymi praktykami biznesu.

 • BOGATE ŹRÓDŁO WIEDZY I INSPIRACJI

Wykładowcy Studium to praktycy biznesu, którzy dzielą się własnym doświadczeniem oraz dobrymi praktykami z własnych organizacji. Analiza casów oraz przykłady rozwiązań, są bogatym źródłem praktycznych rozwiązań i inspiracji do wdrażania zmian w organizacji. Poznaj najnowsze rozwiązania stosowane w największych firmach w Polsce.

 • UNIKALNE MATERIAŁY BRANŻOWE

Uczestnicy Studium Menedżer Contact Center, otrzymują bogate materiały oraz podręcznik ,,Zarządzanie Projektami’’. Dodatkowo członkowie w Klubie Menedżerów CC mogą korzystać z wielu specjalnych ofert dostępnych tylko dla nich.

Tryb nauki Studium Menedżer Contact Center:

Studium to dwusemestralny kurs prowadzony w formule studiów zaocznych – zjazdy odbywają się przeciętnie 1-2 razy w miesiącu (w soboty i niedziele) na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie oraz w systemie nauczania on-line. Każdy z bloków tematycznych jest samodzielnym pakietem szkoleniowym uwzględniającym casy, praktyczne przykłady i rzeczowe analizy. Każdy z nich przygotowany został z uwzględnieniem interaktywnej metodyki nauczania (warsztaty, dyskusje, wspólne analizy). Istnieje możliwość uczestniczenia w poszczególnych blokach tematycznych lub w całym programie Studium, co rekomendujemy jako kompleksowy i spójny merytorycznie zakres nauczania.

Szczegółowe informacje na temat Studium:

Informator Studium Menedżer Contact Center (do pobrania tutaj)

Informacje organizacyjne:

 • Termin rekrutacji: od 1 czerwca do 30 września 2021 r.
 • Rozpoczęcie Studium: październik 2021 r.
 • Szczegółowy harmonogram zjazdu zostanie opublikowany we wrześniu 2021 r.
 • PROMOCJAZapisanie się w czerwcu 2021 roku umożliwia skorzystanie z dwóch promocji, które obniżają cenę Studium. 

Wymagane dokumenty:

Miejsce składania dokumentów:

WZ UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, pok. B004
pon.-pt.: 10.00 - 16.00
tel.: 022 55 34 190
mail: zgloszenie@wz.uw.edu.pl

Informacji na temat Studium udziela:

Jarosław Iżycki

Kierownik projektu Studium

email: jaroslaw.izycki@smb.pl

tel. 785-408-500

 

Natalia Gmerek
email: ngmerek@wz.uw.edu.pl 

Kluczowe korzyści Studium Menedżer Contact Center:

 • Ponad 200 h sesji szkoleniowych i wykładów
 • Zajęcia z ekspertami i praktykami biznesu
 • Casy study oraz praktyczne rozwiązania
 • Certyfikat poświadczający kwalifikacje menedżerskie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wizyty studyjne i wizje lokalne w ciekawych CC
 • Członkostwo w Klubie Menedżerów CC
 • Materiały dydaktyczne i branżowe
 • Budowanie sieci kontaktów w branży
 • Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk między uczestnikami różnych jednostek CC

Zainwestuj w rozwój kompetencji, zdobądź kwalifikacje i rozwiń karierę w branży contact center!

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne