fb linkedin Newsletter

Szkolenie Studium Menedżera CC:10 i 11 kwietnia 2021 - Zarządzanie projektami

Szkolenie Studium Menedżera CC:10 i 11 kwietnia 2021 - Zarządzanie projektami

Dwudniowe szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Prowadzone przez byłego oficera wojska oraz biznesmena Mariusza Krawca. Mającego wieloletnie doświadczenie zdobyte w wojsku, umiejętności planowania i zarządzania zespołem, obecnie wykorzystywane w biznesie.

Zarządzanie projektem to dziedzina zarządzania zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Jedną ze składowych zarządzania projektem jest praktyczna wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki na poziomie całego cyklu życia projektu. Ryzyko w projekcie bierze się głównie z niemożliwości wyeliminowania niepewności związanej z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie projektu wynikającej z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, zmiennej wydajności zespołów projektowych, błędnego planowania oraz czynników otoczenia zewnętrznego. To kluczowa kompetencja menedżera odpowiedzialnego za wdrażanie nowych projektów w organizacji. 

Szkolenie odbędzie się 10 i 11 kwietnia 2021 roku w godzinach od 09:00 do 16:00.

W celu zgłoszenia należy wypełnić poniższy formularz, dokonać przelewu na wskazane konto oraz przesłać go na adres e-mail: jaroslaw.izycki@smb.pl

Po zaksięgowaniu wpłaty, prześlemy do Państwa potwierdzenie wraz z zaproszeniem od udziału w szkoleniu.

Cel szkolenia 

Uczestnik poznana zasady, metody i narzędzia Zarządzania projektami; przećwiczy zarządzanie projektem w warunkach warsztatowych i zda sobie sprawę z możliwości jakie daje poznane narzędzia i rozwiązania w jego pracy.  

Nauczy się właściwie komunikować i rozwiązywać najczęściej występujące problemy w trakcie trwania projektu. 

Ramowy program

Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Co jest projektem i czym różni się projekt od działań operacyjnych?
 • Główne standardy i metodyki zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, SCRUM)
 • Narzędzia zarządzania projektami.
 • Fazy życia projektu. 

Karta projektu

 • Jak sformułować cel projektu? 
 • Jak określić zakres projektu?
 • Jak opisać kamienie milowe projektu?
 • Jak opisać zespół projektowy?

WBS

 • Co to jest WBS (Work Breakdown Structure)?
 • Mapa myśli i WBS.
 • Szacowanie prac.

Harmonogram

 • Co to jest harmonogram?
 • WBS, a harmonogram.
 • Harmonogram w podejściu klasycznym, a harmonogram w podejściu zwinnym (agile).
 • Narzędzia do tworzenia harmonogramu.
 • Plan ryzyka
 • Po co tworzyć plan ryzyka dla projektu?
 • Jak stworzyć plan ryzyka dla projektu? 
 • Eskalacja - jak i po co?

Plan komunikacji

 • Na czym polega skuteczne komunikowanie się?
 • Plan komunikacji - jak go przygotować?
 • Kiedy spotkanie, kiedy telefon, kiedy e-mail?

Realizacja projektu

 • Jak zarządzać nieadekwatnością planu do rzeczywistości?
 • Jak zarządzać relacjami ze sponsorem projektu?
 • Co robić, gdy priorytety zmieniają się trakcie realizacji?
 • Bufor czasu w projekcie.
 • Zasoby i zarządzanie ich dostępnością. 

Kierownik projektu i jego rola

 • Odporność psychiczna kierownika i jej wzmacnianie.
 • Komunikacja i asertywność jako fundamentalne kompetencje kierownika projektu.
 • Systematyczność i samodyscyplina.
 • Zarządzanie atmosferą pracy w zespole projektowym oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Raportowanie i monitorowanie

 • Status meeting - przygotowanie i prowadzenie.
 • Notatka ze spotkania zespołu projektowego.

Zamknięcie projektu

 • Wnioski i zamknięcie projektu.
 • AAR – After Action Review – podsumowanie projektu.
 • Celebrowanie końca projektu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Jarosław Iżycki

Project Manager

Nr. telefonu: 785 40 85 00

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne