fb linkedin Newsletter

Szybko, szybko! Badania branży outsourcing call/contact center na ostatniej prostej.

Szybko, szybko! Badania branży outsourcing call/contact center na ostatniej prostej.  


To już ostatni moment, żeby dołączyć do firm outsourcing call/contact center i wspólnie budować profesjonalizm rynku.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB ponownie prowadzi badania firm call/contact center działających na zlecenie. Poprzednia edycja, przeprowadzona w czerwcu 2014 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem środowiska biznesowego i zaowocowała raportem, który był przydatny dla wielu podmiotów .

Podstawowym celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat rynku, który do tej pory nie był opisany precyzyjnymi danymi i boryka się z negatywnym wizerunkiem branży świadczącej usługi niskiej jakości i tym samym niskomarżowych – zwraca uwagę Marcin Sosnowski, Dyrektor Wykonawczy SMB – Kolejna edycja raportu tego badania pomoże budować bardziej profesjonalny wizerunek dostawców usług cc w Polsce. Będzie też doskonałym miejscem promocji poszczególnych firm, a zwłaszcza tych, które wezmą udział w badaniu.

Kwestionariusz badania skierowany został do wszystkich firm świadczących usługi call/contact center w Polsce. Wzorem profesjonalnych rynków zachodnich, raport z badania zawierać będzie rozbudowane analizy statystyczne na temat rynku, uzupełnione wykresami i ikonografiami. Wskazane zostaną firmy, do których badanie zostało skierowane oraz te, które udzieliły odpowiedzi na zadane pytania. Udział w tego typu badaniach jest powszechnie uznawany za dowód profesjonalizmu działania firm na poszczególnych rynkach, a jego kompletność (tj. udział wszystkich firm) dowodem rzetelności całej branży.

Raport z badania zostanie przygotowany w atrakcyjnej wizualnie wersji elektronicznej i upubliczniony na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.smb.pl/badania_smb, jest tam także dostępny raport z poprzedniej edycji badania, do zapoznania się z którym zachęcamy). Będzie też aktywnie dystrybuowany do szerokiego grona odbiorców, obejmującego m.in.:

  • Wybranych klientów branży outsourcing cc w Polsce (w szczególności z sektorów: telekomunikacja, media, banki, firmy ubezpieczeniowe, wydawnictwa);
  • Firm biorących udział w badaniu;
  • Dziennikarzy, mediów branżowych i ogólnobiznesowych.

Raport w angielskiej i niemieckiej wersji językowej dystrybuowany będzie na międzynarodowe rynki w tym m.in. do USA, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Skandynawii, Ukrainy, Irlandii i Izraela. Raport jest najbardziej fachowym i rzetelnym opracowaniem na temat branży, a dzięki naszym partnerom medialnym (www.callcenternews.pl, www.outsourcingportal.pl, magazyn Outsourcing&More) będzie też najszerzej promowany. Jednocześnie, przy wsparciu fundacji Pro Progressio oraz firm Efektum i Thulium tegoroczna edycja badania uzyskała nowy wymiar merytoryczny  i jeszcze lepszą jakość.

W celu wzięcia udziału w badaniu należy skontaktować się  telefonicznie (22) 555 33 13 bądź mailowo (badania@smb.pl). 

Organizator

 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu jest organizacją non-profit, której misją jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W ramach działań prowadzi ono projekty edukacji rynku, promocji rozwiązań direct marketing, badań oraz wiele innych.

Sponsor badania

 

Połączenie autorskiego oprogramowania z ekspercką wiedzą daje Thulium potężne, niezawodne narzędzie do obsługi call center. Narzędzie, które przynosi konkretne korzyści Klientom, a także stanowi wsparcie dla ich pracowników. Thulium dąży w swym działaniu do perfekcji, usunięcia wszelkich ograniczeń w działaniu systemu, by stworzyć ten, który będzie najchętniej wybieranym systemem call center przez Klienta.

Konsultant Badania

 

Pro Progressio  Fundacja zajmująca się rozwojem branży outsourcingu w Polsce, edukacją o tematyce outsourcingu oraz wspierająca promocję podmiotów świadczących usługi typu BPO, SSC, ITO, Call i Contact Center i inne.

Partner Badania

 

Efektum świadczy usługi call center oraz usługi wsparcia wewnętrznych działów telefonicznej obsługi klienta. Firma zatrudnia wyłącznie osoby niepełnosprawne i w związku z tym gwarantuje swoim klientom 100% odpisu od PFRON. Dużym firmom pozwala to na bezkosztowe korzystnie z jej usług. Jednym z najciekawszych produktów  stworzonych i realizowanych w Efektum jest usługa odsłuchu nagrań realizowana przez osoby niewidome. Ponadto Efektum podejmuje się większości standardowych projektów zlecanych do zewnętrznych call center. Efektum jest laureatem konkursu Lodołamacze 2013 organizowanego pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Partnerzy Medialni

 

Portal callcenternews.pl to największy i najstarszy tematyczny vortal poświęcony zagadnieniom obsługi klienta i telesprzedaży. Codziennie dostarcza bieżące informacje o rynku branży call i contact center i porusza tematy związane z szeroko rozumianą komunikacją biznesu z klientem, komunikacją klienta z biznesem oraz o zarządzaniu sprzedażą, badaniami i wieloma innymi dziedzinami (związanymi z sektorem CC) przez wybrane kanały kontaktu.

 

OutsourcingPortal – jedyny portal sektora outsourcingu prowadzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. Portal opisuje szeroko tematykę związaną z branżą outsourcingu, w tym także Call i Contact Center.

 

Outsourcing&More – jedyne w Polsce czasopismo o tematyce outsourcingu. Dwumiesięcznik wydawany w polskiej i angielskiej wersji językowej docierający do ponad 200.000 odbiorców na świecie.

 (Biuro SMB)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne