fb linkedin Newsletter

Telemarketerzy PTS podawali się za przedstawicieli dotychczasowego operatora. UOKiK nałożył kary

Przedstawiciele spółki PTS sugerowali, że reprezentują dotychczasowego operatora i proponowali użytkownikom przedłużenie umowy na korzystniejszych warunkach. W rzeczywistości oferowali kontrakt z nowym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. UOKiK nakazał zaniechania tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł.

Spółka PTS z Wrocławia, znana konsumentom także jako Polska Telefonia Stacjonarna, a wcześniej działająca pod nazwą Telekomunikacja Dzień Dobry, oferuje usługi telefonii stacjonarnej. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 700 skarg na działania przedsiębiorcy. Większość dotyczyła wprowadzania w błąd przez telemarketerów, którzy sugerowali, że kontaktują się w imieniu dotychczasowego operatora.

Postępowanie wszczęte przez urząd wykazało m.in., że telemarketerzy reprezentujący PTS wprowadzali konsumentów w błąd. Podczas rozmów telefonicznych dawali do zrozumienia, że reprezentują dotychczasowego operatora, i proponowali obniżkę abonamentu. W rozmowie padło stwierdzenie »(...) jest Pani naszą wieloletnią abonentką (...)«, co wprowadziło mnie w błąd – tak praktyki PTS opisywała jedna z konsumentek, która poskarżyła się do UOKiK.

Aby uwiarygodnić rozmowę, przedstawiciele spółki zadawali rozmówcom pytania o dane z faktury i numer PESEL, co przypomina proces weryfikacji tożsamości stosowany przez różnych przedsiębiorców. Urząd zakwestionował te praktyki, ponieważ zgodnie z prawem każdy konsument powinien otrzymywać od przedsiębiorcy pełną i rzetelną informację o ofercie. Wprowadzanie w błąd jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Spółka PTS zawiera umowy z konsumentami za pośrednictwem kurierów dostarczających odpowiednie dokumenty (umowa, regulamin, cennik, wzór odstąpienia od umowy, regulamin promocji) do mieszkań klientów. W ciągu 14 dni od podpisania takiego kontraktu (do 24.12.2014 r. było to 10 dni) konsument ma prawo od niego odstąpić bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów.

Urząd ustalił, że kurierzy PTS po podpisaniu umowy przez konsumentów zabierali całość bądź część dokumentów ze sobą. Kopie były odsyłane klientom już po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Ponadto kurierzy wywierali na konsumentów presję, aby podpisali oświadczenie o tym, że otrzymali komplet dokumentów. W opinii UOKiK praktyka spółki utrudniała klientom PTS skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.

Zgodnie z prawem wzorce umowne powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Formularze wykorzystywane przez PTS nie spełniały tego wymogu. Ustalono m.in., że regulamin, który stanowił załącznik do umowy, był sporządzony czcionką o wysokości 1 mm (5 punktów typograficznych). W opinii urzędu zbyt mały tekst oraz układ dokumentu utrudniały konsumentom zapoznanie się z jego treścią.

Prezes UOKiK nakazał spółce PTS zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nałożył karę w wysokości 354 679 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Nie są to jedyne działania w sprawie spółki PTS, podjęte przez organy państwa. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi postępowanie przygotowawcze.

(Za Marketing przy Kawie)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne