fb linkedin Newsletter

Top 10 umiejętności menedżera w 2020 roku

Top 10 umiejętności menedżera w 2020 roku

Top 10 umiejętności menedżera w 2020 roku

Podczas forum gospodarczego w Davos, które odbyło się 20-23.01.2020 opublikowano badania dotyczące najważniejszych umiejętności menedżerów w 2020 roku w porównaniu z 2015 roku. Obecnie pojawiło się top rankingu wiele umiejętności miękkich oraz zmieniła się ich hierarchia.

Top 10 skills
20202015
1. Rozwiązywanie złożonych problemów1. Rozwiązywanie złożonych problemów
2. Myślenie krytyczne2. Współpraca z ludźmi
3. Kreatywność3. Zarządzanie ludźmi
4. Zarządzanie ludźmi4. Myślenie krytyczne
5. Współpraca z ludźmi5. Negocjacje
6. Inteligencja emocjonalna6. Kontrola jakości
7. Osąd i podejmowanie decyzji7. Orientacja na usługi
8. Orientacja na usługi8. Osąd i podejmowanie decyzji
9. Negocjacje 9. Aktywne słuchanie
10. Elastyczność poznawacza10. Kreatywność

 

Paradoks zgody – eksperci mający to same zdanie, te same ramy odniesienia mogą mieć tendencje do wyrażania tych samych opinii. Może to powodować, że grupa jest bardziej podatna do podjęcia błędnej decyzji. Kluczowe staje się krytyczne myślenie, aby podjąć najlepszą decyzję. Rozwiązaniem jest praca w zespołach w systemie peer to peer. Ważne jest, aby zespoły były budowane o członków, którzy posiadają różne kompetencje, ale co najważniejsze, aby różnili się w patrzeniu na dany problem.

Kreatywność jedną z kluczowych kompetencji – w raporcie z Davos mówi się o postawie kreatywnej. Według badań 30% kreatywności to są nasze uzdolnienie wewnętrzne a 70% zależy od tego w jakim zespole pracujemy. W organizacjach nie ma jednak kreatywności bez zaufania, inaczej ludzie zawsze będą się bali oceny. Rzadko który szef potrafi przeprowadzić prawdziwą burzę mózgów bez oceny. Mając jednak świadomość jak wzmacniać kreatywność w zespołach można podjąć świadome działania, aby sprzyjać temu procesowi.

Inspirujący lider – warto zwrócić uwagę w zestawieniu na wiele umiejętności miękkich, które powodują, że ludzie pójdą za nami, bo potrafimy zarządzać relacjami. Zniknęła kontrola jakości, kreatywność z ostatniego miejsca przesunęła się na trzecie miejsce. Ważna staje się współpraca z innymi.

Orientacja na usługi – w dzisiejszych czasach powinniśmy zrozumieć skłonności do usługi, przewidzieć czego nasz klient może się bać. Zrozumienie skłonności do usługi, to znaczny odpowiedzieć na pytania typu; kto i dlaczego z nami jest? Kto odchodzi i jak go zatrzymać? Pozwoli to opracować produkt, aby zminimalizować lęk naszego klienta, który niesie świat VUCA. To są wyzwania dzisiejszych organizacji, które konkurują w środowisku nad sprzedaży. W orientacji na usługi świetnym przykładem jest firma Amazon, wręcz mówi się o ,,Efekcie Amazona’’. Firma, która kieruję się głownie opiniami użytkowników mediów społecznościowych. Jest to zgodne z misją firmy „aby stać się najbardziej zorientowaną na klientów firmą na świecie, oferującą im wszystko, co pragną nabyć drogą internetową po możliwie najniższych cenach”.

Osąd i podejmowanie decyzji i elastyczność poznawcza – analizowanie, szukania alternatyw, bilansowanie, szacowanie ryzyka. Wszystko co zwiększa szanse na podjęcie trafnej decyzji. 

Top skills – to jest to co powinno być w założeniach i kulturze w organizacji nakierowanej na sukces. Możemy tym zarządzać poprzez modelowanie, premiowanie i wzmacnianie. Warto pamiętać, że kultura organizacji wpływa na realizację strategii. 

Powstaje więc pytanie jak wzmacniać top skills w organizacjach?

Jedną z dostępnych możliwości to rozważanie skorzystania z oferty Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który wraz z Polskim Stowarzyszenie Marketingu SMB organizuję Studium Menedżer Contact Center. Jest to projekt edukacyjny, który rozwija kluczowe kompetencje menedżerskie oraz poszerza wiedze z zakresu zarządzania jednostkami Contact Center oraz branży. Rekrutacja trwa do 19.11.2020 roku. Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszanie Marketingu SMB:

http://www.wz.uw.edu.pl/portale/fundacja/dzial/studium-menedzer-contact-center

https://smb.pl/news/studium-menedzer-contact-center

Artykuł powstawał w oparciu o zajęcia z Analizy Transakcyjnej, prowadzone przez Panią Ilonę Stawczyk, wykładowcę i trener MBA, Członka Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej i EATA

Autor: Jarosław Iżycki

Project Manager w Polskie Stowarzyszanie Marketingu SMB

Zapraszam do kontaktu:

jaroslaw.izycki@smb.pl

Nr. + 48 785 40 85 00

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne