fb linkedin Newsletter

Unilever wydłuża terminy płatności dla agencji

Dostawcy koncernu otrzymają pieniądze nie po 60, ale 90 dniach.

Niektóre agencje pracujące dla Unilever Polska dostały od tego klienta oficjalne pismo, w którym zapowiada on, że płatności dla agencji zostają wydłużone z 60 do 90 dni. Nie udało nam się ustalić, jak licznego grona dostawców Unilevera dotyczy ta nowa praktyka.

"Jako duża, międzynarodowa firma, ciągle szukamy możliwości, aby być jeszcze bardziej konkurencyjnymi na rynku - zarówno globalnym, jak i lokalnym, dlatego dokonaliśmy weryfikacji terminów płatności, które Unilever ma ze swoimi dostawcami w Polsce, oraz standardów obowiązujących na rynku. Wierzymy, że dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej utrzymać konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku FMCG" - czytamy w komentarzu, jaki otrzymaliśmy z Unilever Polska, w odpowiedzi na nasze pytania.

Na informację o wydłużeniu terminów płatności przez Unilevera zareagowały organizacje branżowe: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Firm Public Relations i Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku. "(...) Jest to karygodna praktyka, która faktycznie oznacza, że mniejsi dostawcy i partnerzy biznesowi kredytują globalnego giganta. Jest to szczególnie istotne w przypadku dostarczania produktów i usług, które wymagają dużego zaangażowania finansowego dostawcy. Można to nawet odczytywać jako działanie na szkodę firm powiązanych z Unilever. Uważamy, że konieczne jest głośne krytykowanie tego typu praktyk, gdyż są one sprzeczne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazują, że rynkowy potentat nie ma żadnych oporów, aby wystawiać swoich dostawców na bardzo wysokie ryzyko (a powinno być przecież zupełnie na odwrót - dojrzały biznes pielęgnuje relacje ze swoimi partnerami!). Branża komunikacji marketingowej to w dużej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, które regulują swoje zobowiązania w cyklu miesięcznym. (...) Ponadto narzucanie 90-dniowych terminów płatności wynagrodzenia za zrealizowane usługi może być uznane za wykraczające poza granice dopuszczalnej swobody umów, niezgodne również z zasadami współżycia społecznego. Odnosząc się do przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przewiduje ona, że termin zapłaty określony w umowie może być dłuższy niż 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi (usługodawcy) faktury lub rachunku w zasadzie tylko w szczególnych sytuacjach, kiedy nie jest to sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione" - czytamy w komentarzu organizacji reprezentujących branżę komunikacji marketingowej.

(za MMP24)

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne