fb linkedin Newsletter

Wiemy już na jakie inwestycje wydamy unijne pieniądze

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską w sprawie funduszy europejskich - poinformowali resort infrastruktury i rozwoju oraz Komisja Europejska. To nas przybliża do wdrażania unijnych środków, które nam przyznano na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Dokument w syntetyczny sposób prezentuje, jakiego rodzaju inwestycje publiczne otrzymają unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej. Następnym krokiem będzie przyjęcie negocjowanych obecnie z Komisją Europejską krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych. Spodziewamy się, że inwestycje finansowane z nowych programów rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 r.

Główne elementy Umowy Partnerstwa są zgodne z postulatami Lewiatana, m.in. deklarowane obszary koncentracji (konkurencyjność gospodarki, spójność terytorialna i społeczna, większa sprawność i efektywność państwa), ukierunkowanie na rezultaty oraz poprawa koordynacji systemu funduszy. Z drugiej strony nie do końca popieramy sposób rozdzielenia funduszy na poszczególne obszary wsparcia - mówi Łukasz Dyba, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan zbyt małą część alokacji przeznaczono na obszary, których realizacja będzie miała bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy, także w dłuższej perspektywie: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (ok 13% środków dla Polski) i wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (ok 6 % środków). Nie odpowiada to wyzwaniom jakie stoją przed polską gospodarką. Alokacja na B+R jest co prawda drugą największą po infrastrukturze transportowej i energetycznej (ok 30%), ale doświadczenia minionej perspektywy i brak zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o pozycję polskiej gospodarki w kontekście innowacyjności, uzasadniają koncentrację na większym poziomie niż przyjęto w UP.

Wyzwaniem związanym z wdrażaniem nowych unijnych środków jest również realizacja przez rząd zasady partnerstwa oraz współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi na etapie programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej.

(za Konfederacja Lewiatan)

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne