fb linkedin Newsletter

Zarobki w działach PR i marketingu w 2013 r.

Połowa pracowników działów PR i marketingu zarabiała w 2013 r. powyżej 5 tys. zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak. Specjaliści ds. Public Relations otrzymywali wynagrodzenie o 15% wyższe niż specjaliści ds. marketingu.

Na najwyższe zarobki w branży mogli liczyć zatrudnieni w województwie mazowieckim. Połowa z nich zarabiała więcej niż 6611 zł, 25% najsłabiej wynagradzanych otrzymywało natomiast mniej niż 4500 zł. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń dla działów PR i marketingu wyniosła 6500 zł.

Na najwyższe zarobki mogli oczywiście liczyć dyrektorzy ds. marketingu. Najlepiej zarabiający z nich otrzymywali wynagrodzenie przekraczające 20 800 zł. Mediana wynagrodzeń dla kierowników ds. marketingu wyniosła 7 600 zł. Połowa specjalistów ds. PR zarabiała powyżej 4639 zł, natomiast specjalistów ds. marketingu – powyżej 4040 zł.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wybranych stanowiskach w działach PR i marketingu w 2013 roku (w zł)

Okazuje się, że najlepiej wynagradzani pracownicy ds. PR i marketingu mieścili się w przedziale 11–15 lat stażu pracy. Połowa z nich zarabiała więcej niż 5300 zł. Mediana dla osób o stażu pracy 16 lat i więcej była już niższa o tysiąc zł. Spośród najmniej doświadczonych pracowników, o stażu pracy krótszym niż rok, połowa nie zarabiała więcej niż 3500 zł.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto specjalistów działów PR i marketingu o różnym stażu pracy w 2013 roku (w zł)

(za Marketing Przy Kawie)

 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne