fb linkedin Newsletter

Złota Słuchawka

Złota Słuchawka

Złota Słuchawka ocenia zgłoszenia w 6 kategoriach: 

Doskonała komunikacja z klientami – projekty z zakresu bezpośredniej komunikacji z klientami (marketingowej lub obsługowej; b2c lub b2b), przy realizacji których jako główny kanał komunikacji używany jest telefon lub inny kanał zdalnej komunikacji (np. e-mail, chat, wideorozmowa, itp.).  

Wewnętrzne doskonalenie organizacji cc – projekty wewnętrzne związane z optymalizacją i doskonaleniem sposobu działania call/contact center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności i/lub jakości (projekty racjonalizatorskie, w szczególności związane np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, optymalizacją innych wewnętrznych procesów biznesowych, itp.). 

Razem – projekty z wykorzystaniem outsourcing cc – projekty polegające na współpracy między usługowym call/contact center a klientem zlecającym usługi, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie szczególnie korzystnych efektów tych projektów;  

Najlepszy Team Leader Contact Center – manager liniowy w jednostkach call/contact center odpowiedzialny za zarządzanie zespołem, grupą konsultantów lub manager odpowiedzialny za zarządzanie zespołem specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center. 
  
Najlepszy Zespół konsultantów Contact Center –  zespół konsultantów realizujących działania obsługowe klienta jednostek call/contact center.   

Najlepszy Zespół wspierający Contact Center –  zespół konsultantów lub specjalistów realizujących zadania wspierające w jednostkach call/contact center.  

Przyznane zostaną 3 Nagrody Specjalne:   
 

CC w marketingu zintegrowanym – kategoria dla CC, marketerów, agencji, które rozumieją i uwzględniają rolę CC w kampaniach marketingowych.  

Najlepszy PraCCodawca – ten tytuł zostanie przyznany już po raz drugi organizacji, która wyróżnia się na rynku dbałością o pracowników i komfort pracy.  

Technologia doskonaląca działalność CC – kategoria dla firm technologicznych oferujących najlepsze rozwiązania CC, a także dla jednostek CC chcących pochwalić się rozwiązaniami autorskimi.  
 

Jury konkursu to uznani eksperci branży, kreujący wspólnie z SMB rynek marketingu bezpośredniego w obszarze contact center.  
Jury konkursu to znani menedżerowie branży, zarządzający dużymi jednostkami CC, kreujący wspólnie z SMB rynek marketingu bezpośredniego w obszarze contact center.  
 

Powrót do listy

Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
© 2020 by Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne